Notat om test, testusikkerhed og testsvar

Regeringen har flere gange ændret test-strategien, og den omfatter nu også patienter med milde symptomer og snart også asymptomatiske personer som led i smitteopsporing. Dette notat er udarbejdet i et forsøg på at fastholde fagligheden i forhold til indikation for test og fortolkning af testsvar. Men denne faglighed udfordres imidlertid af det politiske ønske om masse-testning, og det komplicerer rådgivningen af den enkelte. Normalt udfører vi en test i almen praksis for at understøtte den diagnostiske proces og dermed guide os i forhold til valg af eventuel behandling og/eller i forhold til prædiktion af prognose. Det specielle i forhold til COVID-19-epidemien er, at vi nu screener en gruppe af personer/patienter med ingen eller få symptomer og uden at kunne vurdere dem objektivt samtidig med, at testen ikke udføres ift. mulig behandling men ift. både isolation og smitteopsporing, men i nogle tilfælde også ift. raskmelding.

Derfor har vi i det følgende forsøgt at beskrive nogle af dilemmaerne, der kan opstå, når vi modtager testsvar og skal formidle disse til patienterne. Vi har derefter nogle forslag til svar til patienterne (incl. mailsvar) og til sidst følger et bilag med yderligere forklaringer og en række regneeksempler for de særligt interesserede.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at dette dokument også vil blive opdateret løbende, som vi bliver klogere på testsikkerhed, COVID-sygdom osv.

Vores bedste råd er fortsat at udøve evidensbaseret medicin: Husk at inkludere patienten, at overveje formålet med testen - husk det kliniske skøn og lyt til patienten/se på patienten over video - og kig derefter på testen!

Se notatet her

På vegne af DSAM's corona-taskforce:

Anders Beich, formand
Bolette Friderichsen, næstformand
Anne Møller, bestyrelsesmedlem
Louise Hørslev, sekretariatschef


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk