Lungefunktionsundersøgelse (LFU) i almen praksis

I DSAM opfordrer vi til, at man i de enkelte klinikker vurderer, om og hvordan man vil tilbyde lungefunktionsundersøgelse på baggrund af:

  1. Det lokale smittetryk
  2. Muligheden for afstand under undersøgelsen og evt. udånding til det fri
  3. Om man har personale, der er i øget risiko for alvorlig udvikling af COVID-sygdom
  4. Tilgængelighed af værnemidler (her foreslår vi som minimum mundbind/maske samt briller/visir til personalet).

Smitterisiko kan umuligt afhænge af lægens specialisering, men i høj grad af afstand til patienten under en procedure. Da speciallægepraksis er nævnt i forbindelse med LFU, vurderer DSAM, at også speciallæger i almen medicin kan bestille en svælgpodning på patienten og udføre LFU ved negativt svar < 48 timer, med henvisning til intentionen i SST's vejledning.

Vi opretter en idebank, hvor I kan give jeres bud på, hvordan I organiserer jer i praksis, til inspiration for jeres kolleger. Vi sender i næste nyhedsbrev et link til de foreløbige ideer.

Send dit forslag til dsam@dsam.dk


Opdateret miniguide til behandling af plejehjemsbeboere med COVID-19

Vi har på baggrund af tilbagemeldinger fra vores samarbejdspartnere opdateret vores COVID-palliationsguide. Der er tilføjet forslag til tromboseprofylakse hos ikke døende plejehjemspatienter. Samtidig er der foretaget justering af dosering af medicin, hvor der tages hensyn til at det er en særlig gruppe af ældre og skrøbelige patienter. 

Find miniguiden her

Opdateret notat om test

Vi har lagt en opdateret version af notatet om test, testusikkerhed og testsvar. Der har været nogle sproglige rettelser, en tilføjelse af 7 døgns isolation ved positivt testsvar (i forslag til mailsvar på side 3). Vi har desuden tilføjet et bilag 2, hvor testusikkerheden vurderes på baggrund af udregning af likelihood ratios (præ- og posttestsandsynlighed).

Se notatet her

Opdateret STOP-plakat

PLO og DSAM har opdateret STOP-plakaten. Du kan printe det ud og hænge det på døren til klinikken, så patienterne bliver mindet om ikke at gå ind uden forudgående aftale. 

Hent plakaten her

På vegne af DSAM's corona-taskforce:

Anders Beich, formand
Bolette Friderichsen, næstformand
Anne Møller, bestyrelsesmedlem
Louise Hørslev, sekretariatschef


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk