Kom til spændende medlemsmøde den 24. august

DSAM-Nord afholder medlemsmøde mandag den 24. august kl. 17 - 20 på Hotel Scandic, med debat, spisning og snak om det forestående valg. Emnet for debatten er: "Alt", hvad du behøver at vide om samtalen om genoplivningsforsøg.

Vi får besøg af en overlæge i STPS, der forklarer om jura, selvbestemmelsesret, inhabilitet, og hvordan vi skal journalføre. Og en livserfaren præst, der vil give nogle bud på, hvordan man respektfuldt og empatisk kan åbne for samtalen.

Alle læger i almen praksis er velkomne, uanset medlemsskab af DSAM og geografisk placering i landet.

Tilmelding senest 17 august her

Læs mere om mødet her


Valg til DSAM Nordjylland og DSAM's repræsentantskab

Selskabet har brug for engagerende medlemmer, som har lyst til at indgå i et fagligt fællesskab, der arbejder med almenmedicinske værdier. Også her i Region Nordjylland. Vi håber, at du vil overveje at stille op. Du skal være meget velkommen!

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 2. september kl 12 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk. Oplægget lægges på den regionale valgside, og på valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv.

Læs mere om valget her

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk