DSAM 50 år - fra landsbylæge til videolæge

DSAM Midtjylland holder medlemsmøde den 1. september 2020 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg.

Aftenens tema er: ”DSAM 50 år - fra landsbylæge til videolæge.” Hør bl.a. om fagets udvikling, lægens syn på sin rolle, forskelle og ligheder på dengang og nu.

Der vil være kaffe, te, vand og lidt snacks udenfor mødelokalet.

Program:

18.00 Velkomst

18.05 DSAM 50 år - fra landsbylæge til videolæge. Oplæg ved Peder Olesgaard, tidligere mangeårig praktiserende læge i Grenå og tidligere formand for DSAM, samt Anders Prior, nynedsat kompagnon ved Lægerne Kirstinelund i Lystrup og ekstern lektor på Aarhus Universitet. Herefter fælles refleksion og drøftelse.

19.30 Orientering om det forestående DSAM-valg, formalia om sammensætning af bestyrelsen mv., tidsplan for valget, præsentation af kandidater.

20.00 Middag

Tilmelding via NemTilmeld senest torsdag 27. august. 


Valg til DSAM Midtjylland og DSAM's repræsentantskab

Selskabet har brug for engagerende medlemmer, som har lyst til at indgå i et fagligt fællesskab, der arbejder med almenmedicinske værdier. Også her i Region Midtjylland. Vi håber, at du vil overveje at stille op. Du skal være meget velkommen!

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 2. september kl 12 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk. Oplægget lægges på den regionale valgside, og på valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk