Opstillingen til DSAM-valget er slut og for medlemmerne i Nordjylland betyder det, at der ikke skal være elektronisk valg. 

Bestyrelsen har konstitueret sig sådan:

  • Bolette Friderichsen, formand, medlem af DSAM's (hoved)bestyrelse
  • Janni Kristensen, næstformand, bestyrelsesmedlem af Nord-KAP
  • Troels Mengel-Jørgensen, medlem
  • Ditte Værens, FYAM-medlem
  • Cathrine Nørgaard Skovgaard, FYAM-suppleant
  • Andreas Kakalidis Toft (FYAM), associeret medlem, observatør i PLO-Nordjylland
  • Niels Dam-Hansen (FYAM), associeret medlem
  • Luise Jessen Lundorf  (FYAM), associeret medlem
  • Negar Pourbordbari (FYAM), associeret medlem.

Hvor FYAM er godt repræsenteret i DSAM Nordjylland, halter det lidt med speciallægerne, og der er således to ubesatte speciallæge-suppleantposter.


Referat fra medlemsmødet den 24. august 2020

44 læger og uddannelseslæger og en enkelt medicinstuderende var mødt op til DSAM’s medlemsmøde i håb om at blive klogere på, hvad lægens pligt og patientens rettigheder er i forbindelse med til- og fravalg af genoplivning og livsforlængende behandling.

Vi blev nok egentlig mest bekræftet i, at ”Vejledningen om fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling” (del af sundhedsloven) er elastik i metermål, der giver lægen en fremtrædende ret til at lave et lægeligt skøn. 

Læs referatet fra møde 
Se overlæge i STPS Anne Hempels powerpoints

 - 114,7 KB


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk