Redskabsark hjælper dig og din patient med at planlægge og prioritere indsatsen, når patienten har kronisk sygdom, også når der er flere sygdomme og tilstande.

De patienter, som har flere kroniske sygdomme, kan være svære at hjælpe i sundhedsvæsenet. Ofte har de haft komplekse forløb, fordi de går på tværs af flere specialer. Mange har oplevet at være kastebolde i sundhedsvæsenet. Den praktiserende læge er i mange tilfælde den nærmeste (eller eneste) til at skabe overblik.

DSAM har derfor udarbejdet redskabsarket ”Overbliksstatus og årsstatus” til almen praksis.

  • Overbliksstatus er en konsultationsform, der kan hjælpe dig og din patient med at skabe overblik over den samlede sygdomsbyrde, prioritere i behandlingerne og lægge en samlet årsplan.

  • Årsstatus er en generisk vejledning i, hvordan man kan strukturere den årlige konsultation vedrørende den enkelte sygdom/tilstand, uanset hvilken sygdom/tilstand der er tale om.
Du kan hente og læse redskabsarket her

DSAM har kortlagt 89 forskellige vejledninger

DSAM har gennemgået vejledningerne fra andre lægevidenskabelige selskaber og forskellige myndigheder og har fundet 89 forskellige praksisrelevante nationale vejledninger, der vedrører opfølgning på 57 forskellige, kroniske sygdomme og tilstande.

DSAM har kortlagt dem i samlet oversigt. Du kan lade dig inspirere af kortlægningen og hente en af de sygdomsspecifikke vejledninger – tilpasse den til dit lægehus og gøre den anvendelig i hverdagens praksis.

Nogle af vejledningerne er ”skal”-opgaver, som er velkendte i almen praksis. Andre er ”kan”-opgaver, som vi ikke er forpligtet til at påtage os, før der foreligger forhandlede aftaler, men som vi i varierende grad påtager os alligevel, alt efter patientens præference og lægens kapacitet og kompetence.

Du kan se kortlægningen her

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk