Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) har udarbejdet et FAQta-ark, der er tænkt som støtteredskab for den praktiserende læge i kommunikationen med patienterne. FAQta-arket omhandler hjemmefødsler.

Emnet er valgt ud fra, at et stigende antal kvinder ønsker at føde hjemme, og de praktiserende læger ofte har meget lidt viden om hjemmefødsler. Det er ikke den praktiserende læges opgave at visitere til hjemmefødsler, da dette som bekendt sker via jordemoderen. Men den praktiserende læge bør alligevel have en vis viden om hjemmefødsler, hvorfor dette FAQta-ark er kommet i stand.

Du finder FAQta-arket og øvrigt høringsmateriale her 

Høringssvar skal sendes til DSAM på mailadressen dsam@dsam.dk. Høringsfristen er 9. november 2020. 


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk