Vi har opdateret DSAM’s kliniske vejledning om dyspepsi fra 2009

Dyspepsivejledningen blev første gang udgivet i 2009. Det var derfor tiltrængt med en gennemgang af litteraturen for nyeste viden og ændringer i gængse håndteringsstrategier. 

Hvad angår håndteringen af dyspepsi og refluks-symptomer er der sparsomt nyt i forhold til håndteringsstrategier. Vejledningen angiver derfor ikke helt nye håndteringsstrategier, men har opdateret og tydeliggjort flowcharts og handlemuligheder.

Desuden er vejledningen opdateret med den nyeste viden om bivirkninger til syrehæmmende medicin. Der er gennemført en række studier, der viser et formodentligt stort overforbrug af denne medicin og risiko for ”afhængighed” i form af rebound-fænomen ved abrupt ophør efter langtidsbrug. Modsat er der også viden om risikoen for mavesår og mavesårskomplikationer ved brug af de ulcerogene midler. Vi har derfor skrevet mere til i vejledningen om rationel brug af syrehæmmende medicin til vores patienter, og vi lægger op til, at denne medicin tages med i årsgennemgangen af vores patienter.

Som noget nyt er vejledningen bygget op om spørgsmål og svar, og det vil være muligt i den elektroniske udgave at søge lige netop den viden frem, der er nødvendig. Vejledningen er blevet kortere, vi har skåret en del følgetekst væk og har opdateret flowcharts til et mere brugervenligt format. 

Høringssvar skal sendes til DSAM på mailadressen dsam@dsam.dk. Høringsfristen er 11. november 2020. 

Du finder udkast til vejledningen og øvrigt høringsmateriale her

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk