Grundet den aktuelle situation med COVID-19 vil den næste nordiske kongres først finde sted i 2022, og ikke i 2021 som oprindeligt planlagt. 

Denne beslutning er taget i fællesskab af den norske planlægningskomité, det norske fagvidenskabelige selskab (NFA) samt Nordic Federation of General Practice (NFGP). NFGP er den nordiske sammenslutning af fagvidenskabelige selskaber, hvor DSAM's formand Anders Beich aktuelt sidder på den ene af de 5 bestyrelsesposter.

Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen til kongressen i Stavanger, som finder sted:

Onsdag d. 22. juni - fredag d. 24. juni 2022

Den nordiske kongres i Stavanger vil have specielt fokus på fremtidige muligheder og udfordringer i almen praksis.

Vores nordiske kongresser har en lang og rig tradition for at præsentere banebrydende forskning inden for almen medicin.

Kongressen samler klinikere, forskere og administratorer fra hele Norden, unge og erfarne med en fælles interesse i almen medicin med det mål at skabe rammerne for udveksling af ideer, diskussion af forskning og fremme viden om almen medicinske perspektiver.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk