Mindsk risikoen for nedlukning af praksis - undgå at blive "nær kontakt"

På skift vil vi i almen praksis med betydelig sandsynlighed opleve, at en læge, en i personalegruppen eller en patient tester positiv for ny coronavirus, og at vedkommende har haft sin gang i huset i den periode, hvor man smitter.

Hvilken adfærd skal vi udvise, så vi undgår at kunne defineres som ”nære kontakter” til patienterne og hinanden i lægehusene? Status som ”nær kontakt” defineres ud fra Sundhedsstyrelsens (SST) retningslinjer om smitteopsporing og selvisolation. Hvis man sørger for at overholde retningslinjen, så er man per definition ikke nær kontakt, OG man har sænket risikoen for smitte betydeligt.

Læs hele DSAM's notat om dette emne her.

På vegne af DSAM's corona-taskforce:

Anders Beich, formand
Bolette Friderichsen, næstformand
Anne Møller, bestyrelsesmedlem
Louise Hørslev, sekretariatschef


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk