Ny vejledning om stress, angst og depression

Praktiserende læger møder mange patienter, som lider af stress, angst og depression. Ofte kan det være svært at afgrænse de forskellige tilstande fra hinanden. DSAM’s bestyrelse har derfor besluttet at igangsætte en ny vejledning for området.

DSAM's kliniske vejledninger søger at gøre aktuel viden om nytte og skade ved undersøgelser og interventioner tilgængelig for læger og personale, så det let kan benyttes i en travl hverdag. Hensigten er, at mange kan få god gavn af vejledningen. Læs evt. politikpapiret for DSAM’s kliniske vejledninger.
 

Vi søger interesserede medlemmer

Praktiserende læge Kaj Sparle Christensen er af DSAM’s bestyrelse udpeget som formand for vejledningsgruppen. Herudover søger vi tre til fire speciallæger i almen medicin og en yngre almenmediciner.

DSAM's formand Anders Beich udtaler: "Der er tale om stadigt hyppigere, ofte overlappende tilstande, som giver anledning til mange kontakter til egen læge, og en del affødte socialmedicinske opgaver. Behovet for en god vejledning er ret åbenlyst."

Når vi sammensætter en vejledningsgruppe, sker det med øje for geografi, alder, erfaring og kompetencer. Det er vanskeligt at fastlægge arbejdets omfang og gruppens varighed, men der er et fast honorar på 15.000 kr. til medlemmer af vejledningsgrupper.

Det første møde i vejledningsgruppen bliver fredag den 5. februar 2021.
 

Hvordan foregår arbejdet med en ny vejledning?

Når gruppen er sammensat, skal deltagerne opnå konsensus om formål, målgruppe, og hvilke spørgsmål vejledningen skal besvare. Herefter aftaler gruppen proces og tidsplan for det videre arbejde.

Den væsentligste opgave er at sikre, at vejledningen bliver klinisk relevant for praktiserende læger i en dansk kontekst. Vejledningsgruppen læser og forholder sig kritisk til den aktuelle litteratur, og fokus er på den litteratur, som er relevant for almen praksis. Vurdering af litteratur og anbefalinger sker ved hjælp af redskaber som GRADE m.fl.

Samtidig bliver der nedsat en peer review-gruppe, som følger arbejdet undervejs for at sikre, at vejledningsgruppen får kvalificeret feedback på form og indhold. 
 

Vil du være med?

Vi opfordrer alle med interesse for emnet til at skrive til os. Send et par ord om dig selv, din baggrund, og hvorfor du synes, det kunne være spændende at indgå i vejledningsgruppen, til dsam@dsam.dk senest den 30. november 2020. Herefter får du besked fra sekretariatet inden for et par uger.

Det er en forudsætning for medlemmer i vejledningsgrupper, at de ikke har et engagement i medicinal- og medicoindustrien, der rækker ud over rammerne for DSAM’s til enhver tid gældende regler for selvdeklarering og habilitet


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk