Praksisrapport med kvalitetsdata fra diabetes-området er udkommet

Langt de fleste patienter med type 2-diabetes bliver fulgt i almen praksis. I RKKP-databasen er de data, som de enkelte praksisser har indberettet. Den første årsrapport for diabetes siden 2013 er udkommet i december 2020.

De praktiserende læger har adgang til data og kan herigennem få indtryk af status for patienterne med diabetes i egen praksis. Med patientoverblikket kan vi finde dem med størst behov for lægefaglig opmærksomhed. Samtidig muliggør overblikket delegering af arbejde til personalet.

Få adgang til dine egne data

Hvis du vil se dine egne data, er der i dit journalsystem en RKKP-oversigt tilgængelig. Her kan du se, hvilke patienter du har indrapporteret til RKKP, og få et overblik over kvaliteten af diabetesbehandlingen hjemme i din klinik. Har du brug for hjælp til at finde oversigten i dit journalsystem, så kontakt supporten for dit systemhus. Der er også hjælp at få hos datakonsulenterne i din region eller kvalitetsenheden i din region.

RKKP-databasen er endnu under opbygning

83 % af alle praktiserende læger indberetter data til RKKP-databasen for diabetes, men kun data fra ca. 60.000 voksne med diabetes i almen praksis er inkluderet. Der er fortsat mange tekniske udfordringer, så data i rapporten er langt fra komplette. Blandt andre medvirker KiAP til at løse disse problemer. Data fra 60.000 patienter i almen praksis er dog et godt udgangspunkt for fremtidens kvalitets­udvikling på diabetesområdet. Når indberetningerne bliver flere og kvaliteten bedre, så bliver RKKP-data for alvor interessante og givtige for den enkelte klinik, f.eks. kan det blive nemmere at tilrettelægge patientbehandlingen til dem med størst behov.

Nyttige links

Datakonsulenter i Region Nordjylland (Nord-KAP) 

Datakonsulenter Region Midtjylland

Datakonsulenter Region Syddanmark

Datakonsulenter Region Sjælland

Datakonsulenter Region Hovedstaden

Se egne data via KiAP

Der er offentliggjort rapporter fra Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) i december 2020, og der er udarbejdet særskilt rapport for almen praksis: Diabetes - sundhed.dk


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk