Vil du være med til at udarbejde en fælles visitationsstandard for Lægevagten?

Fonden for Almen Praksis har igangsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en fælles visitationsstandard for Lægevagten, og vi søger et medlem til arbejdsgruppen, der skal repræsentere DSAM. I forvejen er der udpeget to lægefaglige DSAM-repræsentanter, og to fra RLTN samt to fra PLO. Se sammensætning af arbejdsgruppen her. Rollen som formand er i øjeblikket vakant.

Målet er en godkendt fælles standard for Lægevagten i første kvartal af 2022. Derfor skal der være et første arbejdsgruppemøde i maj og dernæst tre-fire møder hen over sommer og efterår i 2021. Siden foråret 2020 har vi forsøgt at tage hul på opgaven, og grundet corona-situationen er det blevet udskudt flere gange.

Det er Fonden for Almen Praksis, der udpeger formanden for arbejdsgruppen, og DSAM indstiller en kandidat. Vi søger derfor en praktiserende læge med interesse, viden om og erfaring med Lægevagten. Herudover ser vi gerne, at du kan se dig som kandidat til at stå i spidsen for dette væsentlige arbejde, men det er ikke en forudsætning. Læs kommissoriet for arbejdsgruppen her.

Der ydes et vederlag for arbejdet i henhold til DSAM’s takster for vejledningsarbejde. Herudover udbetales der tabt arbejdsfortjeneste iht. DSAM’s regler for mødegodtgørelse i forbindelse med møder, som kræver fravær for praksis. Arbejdsgruppen er nedsat, men har endnu ikke været samlet. Det er DSAM, som står for sekretariatsbetjeningen, men det er et fælles projekt med Danske Regioner (RLTN) og PLO.

Send din interessetilkendegivelse til dsam@dsam.dk snarest og inden den 15. februar 2021. Har du spørgsmål, kan du kontakte Anette Sonne Nielsen (a.sonne@dsam.dk/4412 8748) eller sekretariatschef Louise Hørslev (lh@dsam.dk/5154 1353).


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk