Kære medlemmer

Vi er meget glade for den store interesse for vores arrangement den 7. juni 2021 - se programmet nedenfor. 

Alle pladser er besat, men der er mulighed for at komme på venteliste, som vi kan trække på ved afbud*. Alle tilmeldte vil ca. en uge før arrangementet modtage en reminder. Vi glæder os til at være sammen med jer.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i Region Midtjylland

*Obs: Hvis du er nødsaget til at melde afbud, kan du nemt gøre dette via linket i din tilmeldingsbekræftelse. Alternativt kan du sende dit afbud til dsam@dsam.dk.


DSAM Midtjylland inviterer til oplæg og spændende debat om vores fællesskab og vores identitet som praktiserende læger under overskriften:

Kys det nu (det satans lægeliv)

 Mandag d. 7. juni kl. 17.00 til ca. kl. 20.30

Helnan Marselis Hotel
Strandvejen 25
8000 Aarhus C


P R O G R A M

Kl. 17.00 - 17.05 - Velkomst
Ved Marius Andersen, formand DSAM Midtjylland og Asger Dalmose, medlem af DSAM Midtjylland

Kl. 17.05 - 18.00 - Oplæg til diskussion ved paneldeltagere
De praktiserende læger udgør et fællesskab, man bliver indlemmet i, når man bliver speciallæge i almen medicin. Rejsen begynder allerede under specialeuddannelsen, hvor uddannelseslægerne opholder sig en stor del af tiden i praksis. Identiteten som praktiserende læge vokser stille og roligt frem, som man nærmer sig speciallægeautorisationen. Et godt fællesskab kan sikre os et sundt fundament, som kan støtte både den enkelte og fællesskabet. Det kan sikre, at vi har et forum for dialog og at diversiteten blandt os ikke bliver kritisk stor.

Men passer vi på hinanden – både når det går godt, og når nogen af os er på vildveje?
Passer vi på vores fællesskab og omdømme, selv når det kræver konfrontation med den enkelte?
Passer vi på os selv, når kravene overstiger vores kapacitet?
Og hvordan oplever de unge læger at komme ind i fællesskabet?

Vi har inviteret nogle spændende paneldeltagere til at berige os med input til at kunne og turde tage en snak om os selv:

Ole Hartling, læge og tidligere medlem af det etiske råd
Etik – teori eller praksis?
Ole Hartling vil tale om etiske dilemmaer og tidsstrømninger på lægelivet. Han vil inspirere og udfordre dig til at se på dit lægeliv.

Rikke Sand Andersen, Professor MSO, Forskningsenheden for Almen Medicin, SDU, og Afdeling for Antropologi, AU: 
Konfliktfællesskab, det at vi har nogle fælles grundlæggende værdier, men at der eksisterer forskellige perspektiver på, hvordan de bør og kan udmøntes og oppebæres i praksis. Hvordan kan vi tale om det?

Maria Bach Nikolajsen, speciallæge i almen medicin: 
Hvordan oplever en ung læge rejsen ind i specialet. Hvad er hjælpsomt? Når det er svært, hvem hjælper så? Hvem og hvad står som forbilleder i mødet med mange forskellige tutorlæger og rollemodeller.

Bruno Meldgaard Jensen, praktiserende læge, frivillig i Det Kollegiale Netværk: 
Er der gode input fra arbejdet i netværket? Hvordan kan man konstruktivt hjælpe kolleger, der måske ikke trives? Hvordan kan vi passe bedre på os selv?

Kl. 18.00 - 18.50 - Diskussion om dagens emne
Ordstyrer Marianne Dam Lentz

Kl. 19.00 - 20.30 - Middag

Tilmelding skal ske via NemTilmeld i dette link.

DSAM Midtjylland er nu også at finde på facebook. Se mere i dette link.


Venlig hilsen

Bestyrelsen i Region Midtjylland

Marius Stig Andersen
Asger Lau Dalmose
Marianne Dam Lentz
Roar Maagaard
Maria Bach Nikolajsen


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk