Vil du være med til at opdatere vejledningen om hjertesvigt?

DSAM’s vejledning om hjertesvigt er fra 2013, og med ny viden og en aldrende befolkning er der behov for en opdateret vejledning til almen praksis. 

DSAM's kliniske vejledninger søger at gøre aktuel viden om nytte og skade ved undersøgelser og interventioner tilgængelig for læger og personale, så det let kan benyttes i en travl hverdag. Hensigten er, at mange kan få god gavn af vejledningen.
Læs evt. politikpapiret for DSAM’s kliniske vejledninger.

Vi søger interesserede medlemmer

Vi søger 3-4 DSAM-medlemmer, som vil engagere sig i arbejdet, og vi håber, at én vil udfylde rollen som formand. Når vi sammensætter en vejledningsgruppe, sker det med øje for geografi, alder, erfaring og kompetencer. Vi lægger vægt på, at gruppens sammensætning er varieret, så medlemmerne kan supplere hinanden. Blandt andet indgår forskningserfaring som en kompetence, vi gerne ser repræsenteret i gruppen. 

Hvordan foregår arbejdet med en ny vejledning?

Når gruppen er sammensat, skal deltagerne opnå konsensus om formål, målgruppe og hvilke spørgsmål vejledningen skal besvare. Herefter aftaler gruppen proces og tidsplan for det videre arbejde.

Den væsentligste opgave er at sikre, at vejledningen bliver klinisk relevant for praktiserende læger i en dansk kontekst. Vejledningsgruppen læser og forholder sig kritisk til den aktuelle litteratur, og fokus er på den litteratur, som er relevant for almen praksis. 

Samtidig bliver der udvalgt peer reviewers, som følger arbejdet undervejs for at sikre, at vejledningsgruppen får kvalificeret feedback på form og indhold.

Vil du være med?

Vi opfordrer alle med interesse for emnet til at skrive til os. Send et par ord om dig selv, din baggrund og hvorfor du synes, det kunne være spændende at indgå i vejledningsgruppen til dsam@dsam.dk senest den 28. juni. Kunne du tænke dig at blive formand for vejledningsgruppen, skriv da også et par linjer om din motivation for at påtage dig den rolle.

Herefter får du besked fra sekretariatet inden for et par uger.

Det er en forudsætning for medlemmer i vejledningsgrupper, at de ikke har et engagement i medicinal- og medicoindustrien, der rækker ud over rammerne for DSAM’s til enhver tid gældende regler for selvdeklarering og habilitet.


FAQta-ark om PTSD er sendt i offentlig høring

En arbejdsgruppe under DSAM med Lise Dyhr i spidsen har udarbejdet et FAQta-ark om PTSD. Formålet med FAQta-arket er at give kolleger i almen praksis kort og faktuel viden om PTSD og om sygdommens identifikation, forebyggelse og behandling. Der indgår også overblik over henvisningsmuligheder regionalt og nationalt.

Eventuelle bemærkninger til høringsversionen skal vi bede om senest den 29. juni 2021 på mail dsam@dsam.dk. Se høringsmaterialet på denne side. 


Behandling af for lavt stofskifte - vil du hjælpe med at evaluere?

I 2016 udgav DSAM vejledningen ”Klinisk vejledning for almen praksis. Hypo- og hyperthyreose hos voksne”. Den kliniske vejledning fastsætter anbefalinger og sætter standarder for ”god klinisk praksis”. Vejledningen bliver 5 år, og en opdatering forventes igangsat på sigt.

Vi vil gerne afprøve, om det kan være hensigtsmæssigt at evaluere vejledningen. Formålet er at sætte fokus på, hvilke spørgsmål en ny vejledning skal dække, og om der er behov for udvikling af efteruddannelsestilbud eller redskaber til støtte i en travl hverdag. Vi håber derfor, du vil hjælpe os med at blive klogere på håndtering af diagnostik, kontrol og behandling af mennesker med lavt stofskifte i almen praksis.

Vi håber, at du vil besvare spørgeskemaet inden den 1. juli 2021. Link til spørgeskemaet: https://redcap.aau.dk/surveys/?s=RK4JKLLEJF

På forhånd tak for hjælpen.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk