Hvidbog om ulighed i sundhed

Giv mest til dem med størst behov (pejlemærke 3)
Arbejd lokalt, tværfagligt og tværsektorielt (pejlemærke 7)

Disse pejlemærker sætter DSAM i spil i en ny hvidbog om ulighed i sundhed. Hvidbogen beskriver bl.a. relationel sårbarhed og giver en række eksempler på, hvordan læger i almen praksis allerede arbejder med eller kan arbejde med at mindske ulighed i sundhed.  

"Keep it simple" er hele grundideen. Udvælg nogle fokusområder, du kan håndtere i klinikken. Brug hvidbogen som inspiration. Der kan være en del udfordringer inden for området, og når det er tilfældet, er det en god ide at identificere, hvem der kan hjælpe. Tværsektorielle problemstillinger er sjældent enkle at løse, men inddrag kommunale og/eller regionale praksiskonsulenter, der samarbejder med relevante parter eller indgår i sammenhænge, hvor det der muligt at præsentere udfordringerne.

Hvidbogen er skrevet af en interessegruppe under DSAM med bestyrelsesmedlem Lise Dyhr i spidsen.  

Se mere:


Få inspiration i DSAM's nye Vidensbank (VIDEO)

Klik på billedet herunder og se video med Ida Vester Feilberg, formand for arbejdsgruppen for DSAM's nye Vidensbank.

 - 616,1 KB


Hvem skal være DSAM's næste talentprisvinder?

Kender du en ildsjæl, som brænder for almen praksis, og som fortjener anerkendelse?

Vi har samlet et lille tilbageblik over de sidste seks modtagere af talentprisen. Kender du den næste?

DSAM uddeler hvert år Talentprisen til en person, der har ydet en ekstraordinær indsats i arbejdet med at profilere selskabet, eller som har ydet noget ekstra eller ud over det sædvanlige til faget.

Hvem mener du, det skal være? Og hvorfor? Send dit forslag senest 1. august til os på dsam@dsam.dk.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk