Opdateret vejledning om dyspepsi og reflukssymptomer

DSAM's vejledning om udredning og behandling af voksne med dyspepsi er blevet opdateret. Som noget nyt er vejledningen bygget op om kliniske spørgsmål og svar. Disse er relateret til hverdagen i almen praksis. Vejledningen er også blevet kortere, og den indeholder opdaterede flowcharts i et mere brugervenligt format.

Kliniske spørgsmål og svar er grundstenen i den opdaterede vejledning

Dorte Ejg Jarbøl, praktiserende læge i Kerteminde og professor i almen medicin ved Syddansk Universitet, har stået i spidsen for arbejdsgruppen. Hun fortæller: ”I den opdaterede vejledning giver vi forslag til, hvordan man kan udrede og behandle patienter med symptomer fra den øvre mave-tarm-kanal."

Vejledningen giver bl.a. anbefalinger for, hvem der skal testes for Helicobacter pylori, og hvem der bør henvises til gastroskopi. Der er også forslag til, hvad man kan gøre, når gastroskopien er normal, men patienten fortsat har symptomer.

Medicinforbrug i fokus

Om farmakologisk behandling er der også nyt. Dorte Jarbøl forklarer: ”Vi har bl.a. gennemgået den nyeste viden om bivirkninger ved syrehæmmende medicin. Studier viser et muligt overforbrug af denne medicin og risiko for 'afhængighed' i form af såkaldt rebound-fænomen ved brat ophør efter langtidsbrug.” Dorte Jarbøl anbefaler, at lægen i samarbejde med patienten finder en balance i medicinforbruget: ”Vi har derfor skrevet mere om rationel brug af syrehæmmende medicin til vores patienter, og vi lægger op til, at denne medicin tages med i årsgennemgangen.”

Samtidig er der et afsnit om risiko for mavesår og mavesårskomplikationer ved brug af ulcerogene lægemidler og anbefalinger i forhold til forebyggelse af mavesår.

Se vejledningen her

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk