Lægens praksis for udskrivning af medicin påvirker patientens risiko for at få potentielt uhensigtsmæssig medicin

 • Potentielt uhensigtsmæssig medicin kan defineres som medicin, hvor risici overstiger de potentielt gavnlige effekter. Antallet af lægemidler udgør en risiko for potentielt uhensigtsmæssig medicinering.
   
 • Vi ønskede at undersøge prævalensen af potentielt uhensigtsmæssig medicin og variationen heraf blandt praktiserende læger.
   
 • Dette studie viser, at langtidsbrug af non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) eller langtidsbrug af benzodiazepiner er de mest betydende typer af potentielt uhensigtsmæssig medicin i Danmark.
   
 • Studiet viser også, at udskrivning af potentielt uhensigtsmæssig medicin varierer betydeligt blandt praktiserende læger i Danmark, og særligt er der stor variation i udskrivningspraksis for langtidsbehandling med NSAID eller benzodiazepiner.
Læs artiklen i BMJ Open

Hvordan vurderer man, om udvalget af deltagere i et kvalitativt studie er tilstrækkeligt?

 • Kvalitative forskningsmetoder giver mulighed for at undersøge aspekter af det almenmedicinske ud over det kvantitative, men mange læger er usikre på gyldigheden af et studie, hvor deltagerantallet er lavere end i traditionelle medicinske studier.
   
 • Der er udviklet en model til at vurdere informationsstyrke (Information Power) i et kvalitativt forskningsprojekt. Strategien vinder udbredelse og er denne sommer blevet udgivet i en lærebog i kvalitativ forskningsmetode på den amerikanske psykologforenings forlag (APA).
   
 • Modellen kan bruges i planlægning, udførelse og evaluering af kvalitative forskningsprojekter. Centrale dimensioner i vurdering af informationsstyrke er 1) hvor smalt/bredt formålet er, 2) hvor specifikke data er for det, som ønskes undersøgt, 3) støtte fra teori, 4) styrken i dialogen og 5) variation i data af det, som ønskes undersøgt.
Se uddrag af bogen her

Eksponering for trafikstøj er forbundet med højere demensrisiko

 • I et nyt dansk studie udgivet i lægetidsskriftet British Medical Journal undersøges sammenhængen mellem eksponering for trafikstøj og forhøjet risiko for demens.
   
 • Forskerne bag undersøgelsen fandt, at en 10-årig gennemsnitlig eksponering for støj fra vejtrafik og jernbaner er forbundet med en generelt højere risiko for demens. 
   
 • Ifølge undersøgelsen kan en mulig forklaring bag trafikstøj som forbundet til helbredet være både frigivelsen af stresshormoner og søvnforstyrrelser, som kan medføre de symptomer, der typisk ses i de tidlige stadier af demens og Alzheimers sygdom.
Læs artiklen her

Betyder honoraret noget for antallet af praktiserende lægers sygebesøg?

 • Vi finder ingen overordnede sammenhænge mellem honorarstigningerne for sygebesøg fra 2017-2018 og antallet af praktiserende lægers sygebesøg til deres patienter bosiddende i eget hjem.
   
 • Dog med den undtagelse at de praktiserende læger, der foretog færrest sygebesøg blandt deres ældre patienter over 75 år inden honorarstigningen, øgede antallet af sygebesøg til disse patienter med 13 % efter honorarstigningen.
   
 • Hos denne gruppe af læger var stigningen i sygebesøg primært drevet af, at de samme ældre patienter modtog flere sygebesøg, fremfor at flere ældre patienter modtog besøg.
Læs artiklen her

Det skal ikke længere være svært at stille korrekt diagnose til børn med knæsmerter – SMILE-redskabet er kommet for at hjælpe

 • At finde frem til den korrekte diagnose hos børn med ikke-traumatiske knæsmerter er svært – især for yngre læger.
   
 • Ved brug af det nye SMILE-redskab steg antallet af korrekt stillede diagnoser fra 22.7 % (uden brug af redskab) til 77.3 % (med brug af redskab) hos børn med ikke-traumatiske knæsmerter.
   
 • Redskabet er simpelt og hurtigt at bruge og kan assistere læger i at diagnosticere børn med ikke-traumatiske knæsmerter i almen praksis.

 - 164 KB

Læs artiklen her

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk