Den diagnostiske udredning af patienter med nyopstået anæmi bør optimeres for at afdække mulig underliggende cancer

 • Den praktiserende læge er ofte den første, der opdager anæmi og underliggende malign sygdom.
   
 • Dette studie viser, at halvdelen af patienterne med en anæmitype, som kan indikere underliggende cancer, ikke fik tilbudt undersøgelser for at afdække mulig cancer.
   
 • Resultaterne peger på, at der er behov for at forbedre den diagnostiske udredning for cancer i denne patientgruppe, så en evt. cancer opdages tidligt, hvor chancen for helbredelse er størst.
Læs artiklen i SJPHC

Direkte adgang til transvaginal ultralyd kan gøre det lettere at opdage ovariecancer i tidlige stadier

 • Praktiserende læger har ingen hurtig udredningsmulighed for kvinder med vage og uspecifikke symptomer, der kan skyldes underliggende ovariecancer.
   
 • Som led i et ph.d.-projekt fik omkring 500 praktiserende læger i dele af Region Midtjylland mulighed for at henvise kvinder med vage og uspecifikke symptomer til transvaginal ultralyd. Ultralydsundersøgelsen blev foretaget af særligt trænede sonografer og sygeplejersker, som blev superviseret af gynækologiske speciallæger.
   
 • I alt blev 479 kvinder henvist via almen praksis til studiets undersøgelse. I alt 104 kvinder (21,7 %) havde en unormal transvaginal ultralydsundersøgelse, hvoraf 3 (0,6 %) kvinder blev diagnosticeret med kræft i underlivet/blæren. Ingen kvinde fik et falsk negativt resultat.
   
 • Indtil screening eller biomarkører viser bedre effekt på prognosen for ovariecancer, er identificering af symptomatisk ovariecancer den bedste mulighed for tidligere diagnostik. Derfor bør praktiserende lægers direkte og hurtige adgang til relevante undersøgelser, som f.eks. transvaginal ultralyd, understøttes.
Læs artiklen i SJPHC

Udfordringer ved seponering af psykofarmaka hos ældre - et kvalitativt systematisk review

 • Mange ældre med demens udvikler adfærdsproblematikker, som forsøges afhjulpet med psykofarmaka trods anbefaling i nyeste klinisk retningslinjer mod brug af dette.
   
 • Seponering af medicinen udfordres bl.a. af manglende ressourcer og kvalifikationer, bekymring omkring forværring af symptomer og accepten fra personale og læger af bivirkninger for præparaterne.
   
 • For at fremme seponering kræves bl.a. målrettet kommunikation, samarbejde, rutiner og systematiske procedurer.
Læs artiklen her

Nyt dansk studie har undersøgt mental sårbarhed og depressive symptomer før, under og efter graviditet

 • Studiet fandt, at prævalensen af symptomer på depression falder gennem hele graviditeten.
   
 • Som forventet er de mest sårbare gravide de kvinder, hvor lægen i svangerskabsjournalen har krydset af under psykisk sygdom.
    
 • Derudover fandt forskergruppen en ny gruppe sårbare gravide ved at stille spørgsmålet: "Har du nogensinde oplevet at have psykiske vanskeligheder (fx angstanfald, nedtrykthed, spiseforstyrrelser, vanskeligheder i parforholdet, vanskeligheder i arbejdsrelationer m.m.)?" Spørgsmålet kan bruges til at skabe opmærksomhed omkring en gruppe gravide, der kan være i øget risiko for at udvikle depression i forbindelse med graviditeten.
Læs artiklen her (kræver login)

Hjælp! Det kan være svært. Interview af praktiserende læger om diagnostik af patienter med reumatoid artritis

Det kan være svært, fordi:

 • patienterne præsenterer sig forskelligt
 • vi er gatekeepere og adgangen til reumatologer er begrænset
 • laboratorietestene kan være tvetydige.
Læs artiklen her

Patienter med knæartrose vil gerne have råd om træning og vægttab

 • Diagnosen knæartrose kan stilles ud fra sygehistorien og en simpel klinisk vurdering i almen praksis og forudsætter ikke billeddiagnostik. Den primære behandling er information, vægttab og træning. Smertestillende medicin har ringe effekt, og der bør først henvises til kirurgisk vurdering med henblik på alloplastik, når den primære behandling er tilstrækkeligt afprøvet.
   
 • Midaldrende patienter i dansk almen praksis med langvarige knægener håndteres imidlertid ofte med billeddiagnostik, smertestillende medicin og henvisning til kirurgi, inden information, vægttab og træning er tilstrækkeligt afprøvet, og mange praktiserende læger bekymrer sig for, om patienttilfredsheden falder, hvis de ikke udskriver medicin og henviser til billeddiagnostik og kirurgi.
   
 • Vi spurgte patienterne og fandt omvendt, at de justeret for forskelle i blandt andet sygdommens sværhedsgrad var mere tilfredse, hvis de havde fået råd om vægttab og træning, men at tilfredsheden med behandlingen i almen praksis hverken var forbundet med receptudstedelse eller henvisning til kirurgi eller billeddiagnostik.
Læs artiklen her

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk