Diabetesbehandlingen fungerer godt trods færre konsultationer

Årsrapport fra de regionale kliniske kvalitetsdatabaser (RKKP) om diabetesbehandlingen i Danmark er udkommet. Data herfra viser, at selvom vi grundet pandemien lever i en tid med færre konsultationer, så er lægerne gode til at indberette fra praksis til gavn for udvikling og forbedring af diabetesbehandlingen.

Jette Kolding Kristensen, praktiserende læge og professor i almen medicin ved Center for Almen Medicin, Aalborg Universitet, sidder i RKKP-styregruppen for DVDD.  Hun fortæller, at diabetesbehandlingen i Danmark overordnet set er god. Der er både standarder, som er opfyldt, ligesom der visse steder er plads til forbedringer. F.eks. har Covid-19 betydet omlægning af konsultationer, som har givet færre fysiske konsultationer. Det gør, at andelen af patienter, som har fået målt blodtryk, foretaget urin albumin bestemmelse og fodundersøgelse ligger under det ønskede mål.

Tekniske udfordringer med indberetninger

Til forskel fra forrige indberetningsperiode er der kommet data fra færre praksis, men til gengæld er der kommet flere indberetninger pr. praksis. Der er data fra 56 procent af praksis og gennemsnitligt 70 indberetninger pr. ydernummer.

Jette Kolding Kristensen udtaler: ”Der har været ret mange tekniske udfordringer med indberetningerne, men Kvalitet i Almen Praksis (KiAP) leverer et stort arbejde i forhold til at få udfordringerne løst. I næste periode forventer vi mere retvisende tal, og efterhånden vil vi opdage, at indberetningerne kan bidrage til forbedringsarbejdet i diabetesbehandlingen”.

Faktaboks

Dansk Diabetes Database er en fællesdatabase med tre underdatabaser. Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD, tidl. NIP Diabetes) udgør den ene og registrerer kvaliteten af behandling og kontrol for voksne diabetespatienter. Almen praksis indberetter data til denne database, og hvert år udgives en årsrapport med resultater.

Læs mere

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk