Vil du være med i arbejdsgruppen, der skal udforme et redskabsark om sundhedstjek på bosteder?

Der er kommet nye ydelser i overenskomsten, og en af disse vedrører sundhedstjek til personer med funktionsnedsættelse på bosteder. DSAM ønsker at nedsætte en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der kan udforme et redskabsark, som giver anvisninger på, hvordan et sundhedstjek kan gribes an.

Redskabsarket skal favne de særlige problemstillinger – fx helbredsmæssige og juridiske, der kan være i relation til patientgruppen. Samarbejdet med pårørende, pædagoger og andre aktører er ligeledes et væsentligt element for, at sundhedstjekket kan gennemføres. Der er ikke forsket meget i dette område, men tanken er, at redskabsarket skal bygge på den aktuelle danske og internationale viden.

Vi søger interesserede medlemmer

Søren Due-Andersen, praktiserende læge på Stevns, er af DSAM’s bestyrelse udpeget til at stå i spidsen for arbejdet med et redskabsark om sundhedstjek på bosteder. Herudover søger vi 2-3 interesserede speciallæger i almen medicin og 1 yngre almenmediciner til at indgå i arbejdsgruppen.

Vi lægger vægt på, at gruppens sammensætning er varieret og tager derfor geografi, erfaring og kompetencer i betragtning, når vi nedsætter en arbejdsgruppe. Honoraret for at deltage er på 5.000 kr. Herudover udbetaler DSAM mødegodtgørelse ved gruppens møder og dækker udgifter til transport i forbindelse med møder.

Den væsentligste opgave er at sikre, at redskabsarket bliver klinisk relevant for praktiserende læger i en dansk kontekst.

Vil du være med?

Kunne du tænke dig at blive en del af denne arbejdsgruppe, som skal udforme et redskabsark om sundhedstjek på bosteder? De to første arbejdsgruppemøder er planlagt til at blive afholdt hhv. torsdag den 28. april og mandag den 9. maj – begge dage kl. 17-20 i DSAM’s lokaler i Stockholmsgade.

Vi opfordrer alle med interesse for emnet til at skrive til os. Send et par ord om dig selv, din baggrund og interesse, samt hvad du kan bidrage med, til dsam@dsam.dk senest den 4. april 2022. Herefter får du besked fra sekretariatet, om du er blevet en del af gruppen. Vi satser på at have sammensætningen på plads inden påske.

Det er en forudsætning for at deltage, at du overholder gældende regler for selvdeklarering og habilitet. 


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk