Kan præster løse lægemanglen?

Eller i hvert fald hjælpe os med at blive bedre til at håndtere patienternes eksistentielle kriser!

DSAM Midt inviterer til sommermøde den 9. juni 2022 kl. 17.00
på Varna Palæet, Ørneredevej 3, 8000 Aarhus C

Vi vil med dette sommermøde gerne sætte fokus på, hvad vi som læger kan lære af præsters tilgang til patienter/sognebørn. Vi vil undersøge muligheden for at samarbejde med og henvise til præster. Vi vil forsøge at blive klogere på, hvordan vi bliver bedre til at tale med patienter om eksistentielle kriser. Og endelig vil vi gerne hjælpe patienterne til en bedre forståelse og accept af, at livet vil gøre ondt i kortere eller længere perioder, og at ikke al sygdom kan kurreres med en pille, et MDI-skema eller lignende. 

Til at hjælpe os med det har vi inviteret Inger Uldall Juhl, praktiserende læge i Kolding, underviser og kursusleder i PLO, foredragsholder og forfatter, samt Lone Vesterdal, sognepræst ved Bramdrup Kirke i Kolding, cand.theol. og cand.mag. i dansk, fransk og religionshistorie, MA i sjælesorg og forfatter.

Program

Kl. 17.00-19.00 Oplæg ved Inger Uldall Juhl og Lone Vesterdal med efterfølgende
spørgsmål og diskussion
Kl. 19.00-22.00 Middag

De to oplægsholdere har siden 2016 arbejdet sammen om problemstillinger, som både præsten og lægen møder i deres arbejde. De har bidraget til forskellige udgivelser, og de har sammen udgivet bogen Det skrøbelige menneskeliv, hvori der beskrives seks eksistentielle problematikker, som både lægen og præsten møder: sygdom og magtesløshed, stress og selvforståelse, angst og frygt, aldring og tab, død og sorg, skyld og tilgivelse. Bogen har været inspirationskilde til Lægeforeningen og Præsteforeningens nye pilotprojekt, hvor læger og præster som makkerpar skal søge fælles sparring. Dette pilotprojekt er netop omtalt i Ugeskrift for Læger, hvor Inger Uldall Juhl udtaler sig.

Læs mere om vores oplægsholdere på deres fælles hjemmeside: www.laegenogpraesten.dk

Sommermødet er for alle DSAM- og FYAM-medlemmer. Der er et begrænset antal pladser, som gives efter først-til-mølle-princippet.

Vel mødt!

Tilmeld dig her senest den 2. juni 2022
DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk