Er du klar til DSAM’s årsmøde? Tilmeldingen er åben

Nu har du mulighed for at tilmelde dig DSAM’s årsmøde med temaet ”Praktiserende læge i Danmark – status og drømme”.

På årsmødet vil vi stille en række spørgsmål til samfundet, myndighederne og hinanden om vores virke: Hvilken retning skal vi tage? Og på hvilken måde? Hvordan skal fremtidens praktiserende læge se ud − set i lyset af omverdenens og egne forventninger? Det er vigtigt, at vi ikke uddelegerer blindt. Det er vigtigt, at vi står fast på det, vi er rigtig gode til. Og det er vigtigt, at vi gør det i lyset af en professionsetik.

Oplægsholderne

Årets oplægsholdere er bl.a. Anders Petersen, sociolog, Aalborg Universitet, som vil fortælle om præstations- og diagnosesamfundet. Hvad gør det ved lidelsesbillederne og dermed den opgave, vi har i almen praksis? Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, holder oplæg om, hvordan Sundhedsstyrelsen ser den praktiserende læges rolle nu og i fremtiden? DSAM’s tidligere formand, Anders Beich vil holde oplæg om, hvordan vi ser os selv i forhold til opgavernes indhold og mængde – nu og i fremtiden. Til slut er der spørgsmål og debat fra salen.

I et par af de parallelle sessioner debatterer vi delemner fra professionsetikken, og udbyttet herfra tager vi med som input til en fælles professionsetik for praktiserende læger i Danmark. Andre sessioner byder på emner som lægedækning, drømmepraksissen, supervision, ultralyd, patientklager, ulighed i sundhed, vejledninger og forskningstræning.

Dagen afrundes med festmiddag og dans til levende musik. Det bliver et både spændende og interessant årsmøde med masser af relevant lægefagligt input. 

Du kan læse meget mere om årsmødet på DSAM’s hjemmeside.
Vi glæder os til at se dig.

Tilmeld dig årsmødet her

Lægetalent søges. Hvem er din kandidat?

Almen praksis er spækket med talentfulde ildsjæle, der brænder for deres felt.

I DSAM ønsker vi at hylde engagement og dygtighed, og vi uddeler derfor hvert år en Talentpris til en praktiserende læge eller uddannelseslæge, som har ydet en særlig bemærkelsesværdig og ekstraordinær indsats.

Det kan f.eks. være én, som arbejder målrettet for at løse en problemstilling, vi alle kan genkende, som sætter fokus på særlige faglige udfordringer, eller som utrætteligt arbejder for at skabe bedre vilkår og rammer for patienterne.

Så har du en kollega, som du mener, har gjort det ekstra godt og fortjener den ærefulde pris? Så send en mail til dsam@dsam.dk med navnet på din kandidat, og hvorfor vedkommende fortjener at vinde prisen. Deadline den 14. august.

Vinderen af Talentprisen kåres til DSAM's årsmøde i Kolding fredag den 30. september 2022 og tildeles, foruden den prestigefyldte pris, en check på 10.000 kr. som tak for sit værdifulde arbejde.

Du kan læse om sidste års talentprisvinder her.

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk