Fritagelse for tolk ved nedsat funktionsevne - også uden diagnose

Den 1. juli 2018 indførte regeringen nye regler for tolkning. Reglerne har den konsekvens, at borgere, der har haft bopæl i Danmark i mere end tre år, og som lægefagligt vurderet ikke har tilegnet sig dansk i tilstrækkelig grad, selv skal betale for tolkning ved lægebesøg. Det er en ordning, som DSAM og andre lægefaglige organisationer har været modstandere af helt fra begyndelsen.

Der kan være flere spørgsmål, som melder sig, når patienten henvender sig. Hvad er dit ansvar som læge? Må børn tolke? Hvem er fritaget for tolkegebyr?

Eksempelvis er patienter, der – som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt – har mistet evnen til at tilegne sig eller oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber, ikke omfattet af ordningen.

Lægeforeningen har opsummeret reglerne, så de fremstår mere klare. Her kan du se, hvad du skal være opmærksom på, når patienten har brug for tolk. 

Du kan læse reglerne her

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk