Snarlig frist for at indberette diabetesdata

Fristen for indberetning til Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) nærmer sig. Skæringsdatoen er den 22. august 2022. 

Brugbare data

Praktiserende læge og professor i almen medicin Jette Kolding Kristensen er en del af styregruppen for DVDD, og hun opfordrer til, at almen praksis indberetter diabetesdata til RKKP (Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram).

Hun siger: ”Når vi indberetter data, giver det mulighed for, at vi kan dokumentere den gode kvalitet. Vi kan også identificere områder, hvor der er et overordnet behov for systematisk understøttelse af diabeteskontrol og -behandling. For den enkelte klinik giver større datakomplethed bedre muligheder for at bruge egne data.” 

Almen praksis' mulighed for at tilgå tidstro data, der kan skabe et overblik over egne patienter, er enestående i sammenligning med andre dele af sundhedsvæsenet.

Hjælp til at indberette

Der er blevet arbejdet på at justere og udrydde tekniske fejl i indberetningerne, som betyder, at knappen ”indberet alle” fungerer bedre end tidligere. De klinikker, som trykker på knappen og er så uheldige at opleve en fejl, vil blive registreret af KiAP, som vil foretage en efterbehandling umiddelbart efter sommerferien, så de så vidt muligt kommer med alligevel.

Opstår der spørgsmål, kontakt da eget lægesystem eller de regionale datakonsulenter. Hos KiAP er der vejledning i at indberette. En måned efter indberetningen kan egne data ses via KiAP.

Årsrapporten for diabetesområdet udgives den 22. december 2022, og der bliver udarbejdet en særskilt rapport til almen praksis. 


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk