Relevante og lærerige sessioner på DSAM's årsmøde den 30. september 2022

DSAM's årsmøde 2022 i Kolding nærmer sig. Dette års tema er "Praktiserende læge i Danmark – status og drømme", og der er lagt op til en begivenhedsrig dag med interessant indhold og en festlig aften.

Årsmødet er en enestående mulighed for at netværke med dine kolleger landet over, og så bydes der som altid på spændende, relevante og lærerige sessioner. Læs om de mange sessioner herunder:

Bæredygtighed i klinikken
Interessegruppen Grøn Praksis undersøger og arbejder med, hvordan vi som praktiserende læger kan være med til at nedbringe klimaaftrykket fra sundhedsvæsnet. I denne session introduceres du til, hvad du konkret kan gøre for at arbejde mere bæredygtigt i klinikken. Der vil blive delt ud af den nyeste viden fra Danmark og udlandet.

Fælles diagnosekort
PLO og DSAM har taget initiativ til at etablere et diagnosekort i almen praksis, som afprøves i et stort antal klinikker, hvor egen læge her får en særlig rolle, da det kun er denne, som kan oprette kortet og redigere i det i modsætning til FMK, hvor alle kan redigere.

Hvad patientklager gør ved lægen
Når lægen får en klage, kan det give anledning til mangfoldige reaktioner, der kan slå lægen ud af den professionelles rolle, og bare frygten for patientklager kan udfordre arbejdsglæden. I denne session vil der blive sat fokus på reaktioner og tanker i forbindelse med klagesager. Formålet er at forberede deltagerne og give værktøjer til at stå krisen igennem, så lægen er bedre klædt på til at tackle reaktioner på patientklager.

Det gode lægeliv i almen praksis
Denne session fokuserer på, hvad ledelse i almen praksis er, og hvordan du kan udøve det. Du kommer selv på banen og får lejlighed til at stille dig selv de rigtige og måske svære spørgsmål, der kan være med til at sætte kursen for din fremtidige praksis. Hvad er det gode lægeliv for dig? For alle kommende praksisejere er denne session ideel.

Praksisnære forskningstræningsprojekter
Alle læger i hoveduddannelse til almen medicin gennemfører et kursus i forskningstræning, hvor de formulerer et praksisrelevant forskningsspørgsmål, der efterfølgende undersøges videnskabeligt. Er du nysgerrig på, hvad uddannelseslægerne laver, når de er på forskningstræning eller kunne du godt tænke dig at vide, hvordan man bedst formulerer sit eget forskningsprojekt? Så er denne session lige noget for dig.

Hvordan kommer vi ud i alle hjørner af landet
Selvom alle har ret til deres egen praktiserende læge, kniber det flere steder i landet med lægedækningen. I denne session vil der blive kastet lys på, hvordan vi sikrer patienternes ret til læge og samtidig lægers ret til et godt arbejdsliv. Her kan du bl.a. blive inspireret af kolleger, som har taget modige beslutninger og lavet kreative tiltag.

Ultralyd i almen praksis
Vi ser på, hvad indførelsen af point-of-care-ultralyd i almen praksis betyder for vores arbejde som praktiserende læger, og hvordan ultralyd kan bruges i udredning, visitation og behandling af den almenmedicinske patient. Hertil lægges der op til debat om de udfordringer, brugen af ultralyd indebærer.
 

Professionsetik – hvem er vi, og hvor skal vi hen?
I denne session får vi besøg af PLO, så vi sammen kan arbejde med, hvordan den praktiserende læges honorarstruktur bør reformeres, så honorar og incitamentsstrukturer fremmer det fagligt relevante.

Professionsetik – uddelegering af opgaver, hvad har vi på spil?
PLO og Danske Regioner har i deres udspil om sundhedsvæsenet peget på, at flere opgaver skal løses af praksispersonalet. Men hvilke opgaver kan uddelegeres? Er der risiko for at overse alvorlig sygdom? Og hvad med kontinuitet og relationer? Vi organiserer os forskelligt og vi vil derfor – med udgangspunkt i professionsetikken – reflektere over, hvad vi har på spil, både som læge og som leder.

Demens og skrøbelige ældre
I denne session gennemgår vi de vigtigste punkter i den kommende reviderede vejledning om demens. En opdateret vejledning om den ældre skrøbelige patient er også på vej. Vanskelige emner som boligskift, kørekortinddragelse og genoplivning diskuteres.

Osteoporose og SAD
En opdatering af vejledningen om osteoporose er i fuld gang. Vi gennemgår de vigtigste punkter i vejledningen, bl.a. hvilke risikofaktorer vi skal være opmærksomme på, og både den non-farmakologiske og farmakologiske behandling i almen praksis. Vi skal også høre om den kommende samlede vejledning om stress, angst og depression (SAD). Denne vil bidrage til mere ensartet udredning, diagnostik og behandling af SAD.

Supervision
Denne session er en inspirationsworkshop for uddannelseslæger og tutorlæger. Flere spørgsmål vil blive stillet: Hvordan kommer vi fra sniksnak til struktureret supervision? Hvordan bliver jeg den bedste uddannelseslæge? Og hvornår er 'godt nok' godt nok? Svarene på disse og mange andre spørgsmål vil vi prøve at nå frem til sammen.

Du kan læse mere om de forskellige sessioner her

Tilmeld dig årsmødet og dine foretrukne sessioner her

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk