Dit faglige selskab har brug for dig

Om en måneds tid er der valg til DSAM’s repræsentantskab, og det vil glæde os at byde nye kollegaer velkommen. Du behøver ikke have erfaring med fagpolitisk arbejde på forhånd, du behøver kun at ville dit fag det bedste.

Længere nede i nyhedsmailen kan du læse om, hvilke erfaringer Tove Kristjansen har med at være i repræsentantskabet. Denne vox pop er tidligere bragt i Practicus.

Se her, hvor og hvornår valgmøderne finder sted, og læs hvordan du stiller op. 

Vi håber, at vi ses!


Godtgørelse for repræsentantskabsmøder

Husk, at du kan få godtgjort den tid, som du bruger på mødedeltagelse for DSAM som repræsentant. Ligeledes får man godtgjort transport og mødedeltagelse for de møder, man deltager i som medlem af regionsbestyrelse, bestyrelse eller et af DSAM’s faste udvalg – hvad enten møderne holdes dag eller aften.

Se de gældende takster her.


Jo mere du magter, jo mere magter DSAM

Indlæg af Tove Kristjansen, repræsentant i Region Syddanmark, til Practicus

Hvilke opgaver er der forbundet med at være repræsentant i DSAM?

Opgaverne som repræsentant i DSAM er meget forskellige og nok også forskellige afhængig af region. Der er bl.a. lokalt arbejde, som har ligget underdrejet under coronapandemien. Flere tiltag er blevet opgivet i vores region. Vi var f.eks. i gang med at planlægge møde, mhp. at FYAM-medlemmer kunne møde etablerede praksisejere i såvel opstart som længere henne i praksislivet. Det dagligt administrative kan dels udføres af primært formand og sekretær, alternativt uddelegeres til de menige repræsentanter. Der er både centralt udvalgsarbejde, tidsbegrænsede opgaver som f.eks. grupper til udarbejdelse af DSAM-vejledninger og arbejdsgrupper til rådgivning af Sundhedsstyrelsen.

Hvordan kan man være med til at skabe et stærkt lægefagligt selskab?

Man deltager især ved at stille op til repræsentantskabet i den lokale region. Jo mere man magter at deltage i, jo mere kan DSAM magte, og selv om det kan forekomme fremmed i begyndelsen, kommer man til at kende de andre repræsentanter, som man kan yde et stykke fodarbejde med. Det er også helt OK at suge til sig i begyndelsen, så man kan se, hvor man selv har noget at byde ind med. 

Som menigt medlem af DSAM kan man også styrke DSAM, ved f.eks. i den lokale region at kontakte bestyrelsen med gode ideer, især hvis man også kan deltage i at få et arrangement til at blive gennemført med større eller mindre grad med støtte fra bestyrelsen. Dvs. man kan også være med, selv om man ikke kan overskue længerevarende forpligtelse.

Hvordan kan medlemmerne støtte op om valget?

Først og fremmest ved at afgive sin stemme til valget. Møde op til valgmøde for at videregive sine ønsker til, hvad DSAM skal beskæftige sig med lokalt/centralt.

Du kan læse flere artikler om valget på side 20-21 i Practicus. 


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk