Tryghedskassen udfases

Subkutan behandling af terminale patienter fortsætter som ‘bedste praksis’ i terminalfasen.

DSAM har sammen med DSPaM (Dansk Selskab for Palliativ Medicin) og DMCG-PAL (Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats) anbefalet, at Tryghedskassen udfases. Dette er allerede ved at blive effektueret, og der produceres nu ikke flere kasser.

Tryghedskassen har været medvirkende til et stort løft i den basale palliative indsats i primærsektoren, men af forskellige grunde har den nu udspillet sin rolle. Subkutan behandling er fortsat den rigtige behandling af patienter, som ikke kan tage medicin peroralt pga. alvorlig sygdom, eller fordi de er i terminal fase. Det er fortsat korrekt praksis at bestille mindstepakning af de relevante præparater og individuelt tilrette behandlingen, så mennesket dør så lindret som muligt, men også med så meget livskvalitet som muligt til det sidste.

Alle kommuners hjemmesygepleje og plejehjem har utensilier til rådighed.

Vi kan i primærsektoren ikke undvære nem tilgang til nødvendig medicin til subkutan behandling og har derfor foreslået løsninger på dette problem i DSAM’s holdningspapir til tryghedskassen.


Har du husket at få tilmeldt dig DSAM's årsmøde?


DSAM's årsmøde den 30. september nærmer sig med hastige skridt, men det er heldigvis endnu ikke for sent at tilmelde sig.  
 
Årsmødet byder på et hav af spændende sessioner med en bred vifte af interessante emner med oplæg, debat og hands-on. Om aftenen vil der være festmiddag og levende, glad dansemusik. 
 
Vi har lige nu 350 tilmeldte, men der er stadig masser af plads til dig. Du er meget velkommen.
 
Så gør som din kollega: Tilmeld dig årsmødet, og tag endelig din uddannelseslæge med. Der er masser af netværksmuligheder for jer begge! 
Tilmeld dig årsmødet her

Diabetesforeningen kører kampagne

Diabetesforeningen kører kampagne fra 1. september og resten af året.

Der vil være borgerrettede reklamespots og en kampagnebus, der kører rundt.

Målet er at få 200.000 til at tage en risikotest og tilbyde risikanderne en kapillærblodprøve for Hga1c pr. post eller i bussen samt gå til læge, hvis testen tyder på diabetes (Hga1c over 48) eller prædiabetes (mellem 42 og 47).

Sådanne kampagner giver ofte øget aktivitet i almen praksis. Nogle opskræmmes unødigt, andre misforstår budskabet og har spørgsmål til os.

Herfra skal erindres om:

  • Diabetesdiagnosen kræver 2 målinger af Hga1c >=48 på veneblod. Kampagnetesten kan derfor ikke tælles med.

  • Prædiabetes er et kontroversielt begreb. Det er efter DSAM’s opfattelse ikke korrekt, når Diabetesforeningen skriver, at prædiabetes er forstadie til T2DM. For Hga1c er normal-fordelt, og over halvdelen med såkaldt prædiabetes udvikler ikke diabetes indenfor 10 år. De ligger, hvor de skal. De har ikke nogen gevinst af sygeliggørelse, men risikerer at få et dårligere selvvurderet helbred, hvilket i sig selv er en unødig belastning af helbredet.

  • Men hvis patienter som følge af kampagnen kontakter sin læge med bekymring om sine risikofaktorer, så kan det være et motivationsvindue, der kan bruges positivt. Afdæk motivation for rygestop og gode livsstilsændringer. Vægttab i sig selv er ikke altid en helbredsmæssig gevinst, men fysisk træning er som regel. Hellere tyk med en god fysik, end tab af muskelmasse under sultekur og efterfølgende elevatorvægt. Træning i fællesskaber er ofte sjovere og gennemføres bedre.

  • Når det handler om at reducere langtidsrisiko for funktionstab og død, så er det først og fremmest de kardiovaskulære faktorer, der skal behandles. At medicinere et marginalt forhøjet Hga1c giver ikke helbredsmæssig gevinst.

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk