Nyt studie belyser medicinstuderende og yngre lægers syn på at arbejde selvstændigt i egen praksis

 • Studiet fandt, at særligt kvinder anser det som mere attraktivt at være ansat fremfor selvstændig i privat praksis.
 • Interessen i at være selvstændig påvirkes af en lang række faktorer, herunder den oplevede work-life-balance.
 • Tidlig information til medicinstuderende og yngre læger om arbejdsvilkårene som selvstændig, herunder de finansielle forhold, lader til at være væsentlig i forhold til at øge interessen for at nedsætte sig som selvstændig.
Link til artiklen

Det kan være svært at tale om vægtproblemer med overvægtige patienter

 • Praktiserende læger møder ofte patienter med svær overvægt.
 • Samtaler om vægt kan være svære i almen praksis pga. stigmatisering, korte konsultationer og mangel på håndgribelige kommunikationsværktøjer.
 • Forskning tyder på, at læger og praksispersonale har brug for bedre værktøjer til at understøtte samtaler om vægt.
Link til artiklen

Karakteristika vedrørende antibiotikaudskrivning: Profiler af praktiserende læger med højest og lavest selvrapporteret professionel empati

 • Blandt praktiserende læger er der generelt en høj grad af professionel empati.
 • Selvom de praktiserende læger generelt ligger højt på empatiskalaen så var der forskel på læger, som scorer højest på empatiskalaen og læger, der havde den laveste empati score. 61% af læger med højest empati var kvinder. Blandt læger med højest empati betød læge-patient-relationen, interaktion med kolleger og intellektuel stimulation mest for jobtilfredsheden.
 • Praktiserende læger med den højeste professionelle empatiscore ser ud til at udskrive mindre penicillin. 
Link til artiklen

COVID-19-pandemien ændrede kontaktmønstret i almen praksis

 • COVID-19-pandemien øgede efterspørgslen på digitale konsultationer.
 • Antallet af fremmødekonsultationer faldt under nedlukningen i marts 2020.
 • Herefter steg antallet af konsultationer igen til det sædvanlige niveau, men mange konsultationer blev afholdt som digitale konsultationer i form af videokonsultation eller forlænget telefonkonsultation.
 • Antallet af hjemmebesøg faldt betydeligt i dagtid og vagttid, men samtidig steg antallet af telefonkonsultationer uden for egen læges normale åbningstid.
 • De største ændringer sås for de sårbare patienter (ældre, kort uddannelse, komorbiditet), ligesom der også var et stort fald i antallet af konsultationer i vagttiden for børn i alderen 0-9 år.

 Kontakt i ap - forskningsnyt dec-2022 - 172,6 KB

Figuren viser antallet af observerede kontakter ift. det forventede antal. Under pandemien var der mulighed for tre typer konsultationer: 1) almindelig konsultation, 2) forlænget telefonkonsultation (dagtid) og 3) videokonsultation. Out-of-hours (OOH) angiver de konsultationer, som blev foretaget uden for den praktiserende læges normale åbningstid (vagttid).
Kilde: Huibers et al. Br J Gen Pract. 2022 Oct 27;72(724):e799-e808.

Link til artiklen

Har du spørgsmål til en artikel, eller ønsker du at komme i kontakt med forskerne,
så send en mail til dsam@dsam.dk

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø