Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Organisationen

Strukturen

DSAM's øverste myndighed er repræsentantskabet.

Repræsentantskabet er sammensat af de 5 regionsbestyrelser.

Hver region udpeger et medlem til bestyrelsen. Repræsentantskabet vælger formanden samt et ekstra medlem og suppleant til bestyrelsen. Formanden for FYAM-udvalget er født medlem af bestyrelsen.

DSAM har 5 stående udvalg, bestemt af vedtægterne: Forskningsudvalget, Videreuddanneselsesudvalget (VIA), Internationalt udvalg og Forum for Yngre Almenmedicinere (FYAM-udvalget). Det sidste stående udvalg, Det fælles Kvalitetsudviklingsudvalg sammen med PLO, er nedlagt, og erstattet af DSAM's eget Kvalitetsudvalg. Desuden er der øvrige faste udvalg og adhoc-udvalg.

FYAM-udvalget skiller sig lidt ud fra de øvrige udvalg, da det samtidig er en kontingentgruppe for alle læger under uddannelse til almen medicin samt ph.d.-studerende. Du kan læse mere om FYAM her.

Også FYAM har organiseret sig med 5 regionale styregrupper.

DSAM har også en række interessegrupper. Interessegrupperne er meget selvstændige i deres virke, men får en økonomisk håndsrækning til at komme i gang. Studerendes Almen Medicinske Selskab (SAMS) er oprettet som interessegruppe for medicinstuderende med interesse i almen medicin og skiller sig som FYAM-udvalget lidt ud, da SAMS også er en kontingentgruppe. Du kan læse mere om SAMS her.