Kære alle

I dette nyhedsbrev opsummerer vi retningslinjerne for coronatest, fortæller om erfaringer med Paxlovid og om møder, vi har deltaget i vedrørende en mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af vaccinationsindsatsen.

Retningslinjer for test

Sundhedsstyrelsen har den 8. december udsendt nyhedsbrev med opdaterede retningslinjer for test for COVID-19. Retningslinjen er selvfølgelig også tilgængelig via DSAM's coronaside: https://dsam.dk/corona/

Det nye er, at patienterne ikke behøver en negativ COVID-test inden fremmøde i praksis. Test er primært relevant for sårbare patienter med symptomer, der kan være COVID-19, af hensyn til beslutning om eventuel forebyggende behandling, for eksempel med Paxlovid. Det kan også være relevant at lade sig teste, hvis man har særligt sårbare pårørende.

Fra DSAM’s side bakker vi op om retningslinjen og opfordrer til at gøre brug af mulighederne for telefonisk eller videobaseret visitation af patienter med øvre luftvejssymptomer eller andre symptomer, der kan skyldes COVID-19 eller influenza. Hvis patienterne har brug for en vurdering i almen praksis, kan man anbefale brug af mundbind og generelt bruge de erfaringer med infektionshygiejne, som vi har fået i løbet af de sidste snart tre års epidemi.

Overvej aftale om at revurdere tilstanden ca. 7 dage efter symptomdebut, især hvis patienten er sårbar. Hvis patienten begynder at få funktionsdyspnø og tiltagende hoste, kan der være tale om virus-pneumoni, og der kan opstå indlæggelsesbehov.

Erfaringer med Paxlovid

DSAM og PLO har deltaget i et møde om brug af Paxlovid som forebyggende behandling til patienter i risikogruppe med positiv COVID-test og moderate symptomer. Der er udarbejdet en vejledning, som du kan finde på sst.dk og på DSAM's coronaside under Tabletbehandling: https://dsam.dk/corona/

Indtil videre foregår ordinationen i samarbejde med infektionsmedicinerne. Der er endnu ikke så meget erfaring på området, men der evalueres løbende, og vi følger evalueringen tæt. Vi følger også udviklingen i de øvrige skandinaviske lande i forhold til Paxlovid-udskrivelse. I Norge er det fra 8. december de praktiserende læger, der skal udskrive Paxlovid.

Vaccinationsindsatsen

DSAM og PLO har også deltaget i et møde med Sundhedsstyrelsen om vaccinationsindsatsen, hvor vi har fremført erfaringer fra almen praksis. Vi oplever stor lydhørhed, og der bliver lyttet til de bekymringer for populationsomsorgen, som vi har rejst i forbindelse med problemerne med vaccination i dette efterår. Aktuelt er der ved at blive indsamlet data på vaccinationsindsatsen – også økonomiske data – og vi ser frem til at høre nærmere om dataindsamlingen først i det nye år.

Og så er der blot tilbage at ønske alle en god jul og et godt nytår fra alle os i DSAM’s coronataskforce.

Venlig hilsen

DSAM's coronataskforce:
Bolette Friderichsen, formand
Anders Beich, lægefaglig konsulent
Anne Møller, lægefaglig konsulent
Louise Hørslev, sekretariatschef

            - 344,2 KB

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk