DSAM holder årsmøde fredag den 6. oktober 2023

Diversiteten og kontinuiteten i almen praksis udgør patienternes sikkerhedsnet. Hvordan sikrer vi, at der ikke går hul? 
Det er temaet på DSAM's årsmøde 2023, der som sædvanlig holdes på Comwell Kolding.

Klinikker, som ejes af internationale virksomheder (stråmandsklinikker), har ikke nødvendigvis de danske patienters helbred eller det danske sundhedsvæsens beståen som primær interesse. De eksisterer for egen indtjening. Der er i stråmandsklinikker mindre grad af kontinuitet og regulær lægefaglig indsats for patienter, sådan som de er organiseret.

Diskontinuitet og begrænset adgang til lægefaglig ekspertise kan øge risikoen for patienter. Særligt de sårbare patientgrupper falder nemmere igennem, og det kan skabe større ulighed i sundhed.

Det sikkerhedsnet, som vi i primærsektoren gerne skulle give patienterne, har huller pga. lægemangel og de politiske tiltag, der skulle afhjælpe det. Men er det de rigtige tiltag?

Kom og diskuter, hvordan vi sikrer vores sikkerhedsnet til landets patienter i primærsektoren.

Program og priser lægges på hjemmesiden i løbet af april måned. Der åbnes for tilmelding den 1. maj.

Hold dig opdateret om årsmødet her

Hvem fortjener dette års Talentpris?

Talentfulde og passionerede ildsjælde er der mange af i almen praksis.

Vi ønsker i DSAM at belønne engagement og dygtigthed, og vi uddeler derfor hvert år den æresfulde 'Talentpris' til en praktiserende læge eller uddannelseslæge, som har ydet en ekstraordinær indsats.Det kan f.eks. være én, som arbejder målrettet for at løse en problemstilling, vi alle kan genkende, som sætter fokus på særligt faglige udfordringer, eller som utrætteligt arbejder for at skabe bedre vilkår og rammer for patienterne. Med prisen følger 10.000 kr.

Har du en kollega, som du mener, har gjort det ekstra godt og fortjener dette års Talentpris?

Så send en mail inden 15. august til dsam@dsam.dk med navnet på din kandidat, og hvorfor vedkommende fortjener at vinde. Prisen overrækkes under festmiddagen ved DSAM's årsmøde den 6. oktober.

Se de tidligere vindere her

5 skarpe debattører fra DSAM til Folkemødet 2023

I DSAM har vi har mange holdninger og meget viden at byde ind med, når det gælder udvikling af sundhedsvæsenet.

På Folkemødet i år deltager fem skarpe debattører fra DSAM's bestyrelse. Du kan se en præsentation af dem her.

Kontakt sekretariatschef Louise Hørslev på mail eller mobil 51541353, hvis du vil høre mere eller har brug for en skarp debattør til din debat.

 - 310,4 KB

Se, hvad selskabet løbende udtaler sig om her

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk