DSAM holder årsmøde den 6. oktober 2023 på Comwell Kolding

Det er med stor fornøjelse, at årsmødegruppen nu kan åbne for tilmelding til dette årsmøde med det topaktuelle og vigtige tema og spørgsmål: 

Diversiteten og kontinuiteten i almen praksis udgør patienternes sikkerhedsnet.
Hvordan sikrer vi, at der ikke går hul?

Temasession

Vi starter årsmødet i plenum med 3 skarpe oplægsholdere, der kommer med indspark til temaet med hver sin vinkel:

Praktiserende læge, ildsjæl og drivkraften bag Praksisbussen, Christina Svanholm, vil først komme ind på, hvordan vi får kanaliseret økonomi ud til kommunerne til at hjælpe os med at varetage opgaver, som flyttes fra sekundær- til primærsektoren.

Herefter vil praktiserende læge, seniorforsker og primus motor på Deep End-netværket i Danmark, Mogens Vestergaard, tale om, hvilken rolle almen praksis skal spille i fremtidens sundhedsvæsen, og hvad vi kan lære af Deep End-organisationen.

Sidst vil formand for Etisk Råd og formand for Honorarstrukturrådet, Leif Vestergaard, tale om, hvordan vi får tid til at passe vores patienter og opretholde den høje standard med kontinuitet og subspecialisering i vores lille patientgruppe.

Plenumsessionen rundes af med spørgsmål og debat. Efter en kaffepause og/eller posterwalk fortsætter vi årsmødet med parallelle sessioner, som breder sig ud over en række spændende og relevante emner. Eftermiddagen byder på Ph.d. Cup og flere parallelle sessioner og sidst, men ikke mindst, musikalsk underholdning, mens FYAM holder sit årsmøde. Hvis du har mulighed for det, vil vi anbefale, at du bliver og tager aftenens middag, underholdning og dans med. Det er altid festligt.

Parallelle sessioner og posterwalks

Der er, som nævnt, to runder med parallelle sessioner og i år er der også to samtidige posterwalks. For såvel sessioner som posterwalks gælder, at der er begrænset antal pladser (kun 20 på hver af de to posterwalks), og de bliver udbudt efter først til mølle-princippet. Hvis du ikke kan se dem, når du tilmelder dig, skyldes det, at de er udsolgt. Har du fået en plads, men ønsker alligevel ikke at deltage, er det vigtigt, at du ændrer det i tilmeldingen, så en anden kan få glæde af pladsen.  

Meget mere end bare ...

Foruden inspirerende taler, spændende oplæg og passionerede diskussioner er der rig mulighed for at netværke. På årsmødet deltager medicinstuderende, yngre almenmedicinere og praktiserende læger fra hele landet samt enkelte relevante samarbejdspartnere, så der er alle muligheder for at danne relationer på kryds og tværs. Så kom med og tag del i debatten om, hvordan vi sikrer vores sikkerhedsnet til landets patienter i primærsektoren. 

Årsmødet er tilskudsberettiget gennem Fonden for Almen Praksis, og uddannelseslæger kan bruge en returdag. Der er early bird-priser, hvis du tilmelder dig inden den 19. juni.

Læs mere om årsmødet og tilmelding her

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk