Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Om FYAM

Forum for Yngre AlmenMedicinere

FYAM står for Forum for Yngre AlmenMedicinere og er DSAM's gruppe af yngre læger, der er under uddannelse til speciallæge i almen medicin eller er på vej ind i specialet. Vi arbejder med kvalitetsudvikling, forskning, uddannelse og internationalt samarbejde.

FYAM udgør godt 1.500 af DSAM's knap 5.000 medlemmer.

FYAM er organiseret i FYAM-udvalget, der har syv medlemmer og fem suppleanter, som vælges elektronisk forud for FYAM's årsmøde eller på selve årsmødet. Det tilstræbes, at der er en ligelig fordeling med et medlem fra hver region foruden formanden. Et medlem er udpeget af DSAM's bestyrelse.

FYAM repræsenteres med mindst et medlem i DSAM's regionsbestyrelser.

Herudover er FYAM repræsenteret i DSAM's bestyrelse og i alle DSAM's stående udvalg: Videreuddannelsesudvalget, Kvalitetsudvalget, Forskningsudvalget og Internationalt udvalg.

FYAM er også repræsenteret i Styregruppen for Lægedage, som er et fælles PLO/DSAM-udvalg.

FYAM har sin egen yngre læge-redaktør på DSAM's medlemsblad Practicus.

FYAM nedsætter arbejdsgrupper til løsning af ad hoc-opgaver, f.eks. planlægningen af FYAM-timen på vores årsmøde og andre aktiviteter. Arbejdsgrupperne refererer direkte til FYAM-udvalget.

Se kommissorium for FYAM-udvalget.

Du skal acceptere statistiske og marketing cookies for at kunne se indholdet

Bliv aktiv i FYAM

FYAM sprudler af aktiviteter og projekter, og hvis du har lyst til at snuse til fagligt organisatorisk arbejde, så surf lidt rundt på hjemmesiden og se, hvad vi går og laver. Der er altid plads til flere inspirerende kommende almenmedicinere både regionalt og nationalt.

Vi mødes i forskellige sammenhænge, og medlemmer af FYAM får herved opbygget et stort netværk og stor samhørighed med kommende kolleger. Du kan vælge at blive fagligt aktiv og/eller bare deltage i nogle af FYAM's mange aktiviteter nationalt eller regionalt.

Du er meget velkommen til at kontakte din regionale FYAM-gruppe, hvis du ønsker mere info.