Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Hvad laver FYAM i DSAM's udvalg?

FYAM er med i Forskningsudvalget, Internationalt Udvalg, Videreuddannelsesudvalget og Kvalitetsudvalget

Forskningsudvalget

Forskningsudvalget under DSAM har til opgave at drøfte forskningsmæssige spørgsmål vedrørende almen medicin i Danmark og sikre, at forskning og kvalitetsudvikling har en central rolle for vores arbejde i praksis. I udvalget mødes personer på tværs af de fire forskningsenheder i København, Århus, Odense og Aalborg for at holde sig orienterede om blandt andet igangværende projekter og større ansøgninger. Desuden arbejdes der for, at forskning skal formidles ud i almen praksis. Udvalget arbejder også med blandt andet Lægedage, forskningsworkshops og retningslinjer i forskningsmæssige spørgsmål.

Hvem sidder i udvalget?

I Forskningsudvalget er FYAM repræsenteret med en yngre forsker fra hver af de fire forskningsenheder. FYAM-repræsentanterne deltager sammen med de øvrige medlemmer af udvalget i faglige diskussioner, der har til hensigt at skabe et overblik over den aktuelle almenmedicinske forskning, forskningsvilkår og forskerrekruttering samt overfor DSAM at påpege områder, der kræver nøjere belysning og indsats. Udvalget arbejder endvidere for at fremme formidling og implementering af forskningsresultater samt at sikre forskningens tilstedeværelse og synlighed i den præ- og postgraduate uddannelse samt kvalitetsudvikling.

Internationalt Udvalg

Som FYAM’s repræsentanter i Internationalt Udvalg udgør vi en del af det europæiske netværk af yngre almenmedicinere: European Young Family Doctors Movement (EYFDM), den europæiske pendant til FYAM. EYFDM ligger under WONCA Europe, den europæiske pendant til DSAM.

FYAM er repræsenteret i DSAM’s Internationale Udvalg med én repræsentant og én suppleant. DSAM’s internationale udvalg mødes to gange årligt i København, og derudover deltager man i FYAM-møderne ca. otte gange årligt.

I EYFDM er de to FYAM-repræsentanter henholdsvis national exchange coordinator (NEC) og medlem af EYFDM-bestyrelsen European Council (EC).

Hvad arbejder vi med?

FYAM’s internationale repræsentanter arbejder med:

  • Udbygning af netværket af danske værtspraksis for udenlandske almenmedicinere på udvekslingsophold i Danmark

  • Formidling af udvekslingsophold for danske læger til mange lande i verdenen

  • Viderebygning på internationalt netværk af yngre almenmedicinere – European Young Family Doctors Movement (EYFDM)

  • Deltagelse i internationale konferencer.

Vil du vide mere?

Skriv til: hippokrates.denmark@gmail.com

Du skal acceptere statistiske og marketing cookies for at kunne se indholdet

Videreuddannelsesudvalget (VIA)

VIA har til opgave at følge uddannelsen inden for almen medicin – lige fra prægraduat undervisning i faget over den kliniske basisuddannelse (KBU) til specialeuddannelsen i almen medicin og sluttelig efteruddannelsen.

Udvalget skal medvirke til, at der er sammenhæng i de ovenfor nævnte elementer af uddannelsen. Udvalget skal søge at sikre fortsat kvalitetssikring i alle dele af uddannelsen. Udvalget kan medvirke til nye uddannelsesmæssige tiltag.

Et særligt ansvarsområde er de teoretiske specialekurser i almen medicin, som udbydes i henholdsvis København, Odense og Århus. Dette område varetages af et tilknyttet underudvalg: Kursusudvalget.

Hvem sidder i udvalget?

FYAM har to repræsentanter i VIA, men også vores to suppleanter er velkomne til at deltage i selve møderne, som foregår ca. 4-6 gange om året i DSAM's lokaler i København.

Du skal acceptere statistiske og marketing cookies for at kunne se indholdet

Kvalitetsudvalget

FYAM bidrager sammen med DSAM til kvalitetsarbejde som en selvfølgelig del af sit virke. Vi medvirker til udvikling af den kliniske kvalitet ved udarbejdelse af kliniske retningslinjer. Vi understøtter DSAM og PLO’s politiske arbejde med kvalitet ved rådgivning og orientering. Dette gøres bl.a. i Kvalitetsudviklingsudvalget, som er et fællesudvalg mellem DSAM og PLO. Endvidere deltager DSAM ofte i arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen, ligesom der ydes ad hoc-rådgivning til relevante myndigheder.

Hvad arbejder vi med?

Kvalitetssikring og -udvikling er en naturlig og integreret del af ledelsesopgaven i de enkelte praksis. Der afholdes møder i udvalget mindst 4 gange om året.

FYAM’s medlemmer har medvirket i kvalitetsudvalgets skrivegrupper, der har udarbejdet korte og lettilgængelige artikler om redskaber til kvalitetsudvikling.

Det er også FYAM-medlemmer, der står bag Vidensbanken i DSAM, hvor der er gode ideer til kvalitetsudvikling og projektarbejde i almen praksis.

Som FYAM-medlem er du altid velkommen til at kontakte FYAM’s medlemmer af Kvalitetsudvalget, hvis du har spørgsmål eller idéer til, hvordan vi gør kvaliteten i almen praksis endnu bedre.

Du skal acceptere statistiske og marketing cookies for at kunne se indholdet