Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Det gør en forskel, at vi kender hinanden

DSAM-kampagne 2020

I anledning af DSAM's 50-års jubilæum i 2020, lancerede vi en kampagne, der sætter fokus på, at det gør en forskel, at læge og patient kender hinanden, dvs. at der er personbåren kontinuitet i behandlingen. 

Vi ved, at kontinuitet i almen praksis er forbundet med større patienttilfredshed, bedre sundhedsfremme, bedre medicin-compliance og reduceret brug af hospitalsindlæggelser. I betragtning af alle disse separate gevinster er spørgsmålet, om de rækker til at reducere dødeligheden – det vigtigste og mest alvorlige af alle outcomes. Og her peger en gennemgang i The BMJ på, at det faktisk reducerer dødeligheden, når vi møder den samme læge over længere tid. Egen læge er med andre ord et stærkt lægemiddel.

Pointen om værdien af personlig kontakt mellem patienten og lægen risikerer at drukne i opgaveflytning, demografisk udvikling, lægemangel og drømme om kunstig intelligens og digitale erstatninger for lægens nærvær.

I Danmark er vi ca. 3.360 praktiserende læger. I løbet af et år ser vi langt de fleste borgere én eller flere gange. Vi ser dem samlet set ca. 20 millioner gange per år og dertil kommer konsultationer på mail og i telefonen. Vi ser borgerne i mange forskellige sammenhænge. Når de er små. Har feber. Til børneundersøgelser. Når de skal have kørekort. Eller venter barn. Når livet byder borgerne selv eller deres nærmeste modgang. Og sandsynligvis også, når livet nærmer sig sin afslutning.

DSAM's pejlemærker understreger, at den relationsbårne kontinuitet er en hjørnesten i den praktiserende læges faglighed. Kampagnen understreger denne værdi med evidens for den åbenlyse nytteeffekt af denne kontinuitet. De fleste borgere og beslutningstagere er heldigvis raske, og måske bliver budskabet først rigtigt relevant for os som borgere, når man en dag får brug for sin egen læge.

Nytteværdien er samtidig et godt argument for at sørge for, at alle har mulighed for at have deres egen praktiserende læge, og at den menneskelige kontinuitet er i fokus, når man omorganiserer praksis og ansætter meget mere personale i fremtidens almen praksis. 

Læs mere om baggrunden for og videnskaben bag kampagnen og se kampagnefilmen på www.vikenderhinanden.dk 

Pejlemærke 1

I 2016 vedtog DSAM syv pejlemærker for faget almen medicin og særligt pejlemærke 1 er bragt i spil i denne kampagne.

Pejlemærke 1: Vi holder læge-patient-relationen i hævd

  • Læge-patient-relationen er en grundsten i fagets fundament

  • Læge-patient-relationen opbygges på nærvær, fortrolighed, gensidig tillid og kontinuitet. 

Se alle pejlemærkerne her