Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Tidligere FYAM-kampagner

FYAM's kampagner

FYAM har gennem snart mange år haft en fast tradition for at lancere forskellige kampagner til gavn for uddannelseslæger i almen medicin. Det er vi stolte af, især fordi flere af kampagnerne har fået deres eget liv efterfølgende. Med supervisionskampagnen fremsatte vi et ønske om 30 minutters daglig supervision under vores uddannelsestid i praksis, og det er nu blevet almindelig fremgangsmåde i langt de fleste uddannelsespraksis og officiel anbefaling fra DSAM. Forskningskampagnen, som blandt andet bestod af et journallæsningskoncept i lommeformat, er efterfølgende blevet præsenteret internationalt, og flere lande har taget det til sig. Q-cirkelkampagnen præsenterede en metode til at arbejde med kvalitet, i vores udgave i et gruppebaseret samarbejde, hvor både tutor- og uddannelseslæge deltog. FYAM's seneste kampagne hedder speciallæge i ledelse, og har til formål at inspirere og motivere til supervision, åbenhed og målrettet læring omkring ledelse. Der er i forbindelse med kampagnen lavet 15 ledelsesdilemmaer direkte til supervisionen samt 5 podcastafsnit om ledelse.

Infoslide: Her kan du møde uddannelseslæger