Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Møder og rejser for DSAM

Mødegodtgørelser, fly- og togbilletter samt forsikring

Regler for mødegodtgørelser

Bestyrelsen har forhåndsgodkendt, at sekretariatet udbetaler mødegodtgørelser til ordinære medlemmer (dvs. praktiserende læger, speciallæger i almen medicin og læger under uddannelse til specialet almen medicin), som er valgt til bestyrelse og/eller regionsbestyrelser og/eller udpeget til udvalg i DSAM-regi. Andre arbejdsgrupper og udvalg samt interessegrupper og udlandsrejser er ikke omfattet af denne forhåndsgodkendelse.

Hvis man ønsker, at DSAM skal dække udgifter i forbindelse med deltagelse i øvrige møder, rejser m.v., kræver det, at sekretariatet/bestyrelsen forinden har godkendt dette. Du skal derfor inden rejsen/mødet sende en mail til sekretariatet, hvori du spørger, om DSAM vil dække udgiften. Hvis du ikke har fået denne godkendelse, kan du ikke forvente, at DSAM dækker dine udgifter.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt DSAM kan dække udgifter/honorar for tabt arbejdsfortjeneste eller godtgørelse, er det altid en god idé at kontakte sekretariatet. Det gælder især, når der er tale om større udgifter. Deltagelse i større rejser og kongresser vil altid kræve en forhåndsgodkendelse.

Pr. 1. juni 2021 har bestyrelsen besluttet, at der kan udbetales mødegodtgørelse til ordinære medlemmer (se definition ovenfor) for aftenmøder afholdt i regi af bestyrelsen, regionsbestyrelserne og de stående udvalg (Forskningsudvalget, Internationalt udvalg, Kvalitetsudvalget og Videreuddannelsesudvalget). Der vil også kunne søges om godtgørelse for transporttid.

BEMÆRK: Eventuel godtgørelse for alle møder i FYAM-regi aftales direkte med FYAM-udvalget.

Ligeledes kan der udbetales timetakst til repræsentantskabet for deltagelse i repræsentantskabsmøder 2 gange årligt, selvom disse oftest er placeret om lørdagen.

Underordnet hvornår på dagen og ugen, og hvor længe et møde varer, vil der max. kunne blive udbetalt 1 x dagstakst pr. døgn.

  • Mødegodtgørelsesskema vedlagt bilag (regninger, billetter etc.) sendes eller mailes til DSAM efter hvert møde. Der kan ikke skrives flere møder på samme blanket.

  • Skema samt eventuelle bilag skal indsendes hurtigst muligt og senest ved efterfølgende måneds udgang. For møder i december dog senest ved månedens udgang. Som udgangspunkt vil for sent indkomne mødegodtgørelser ikke blive imødekommet.  

  • Mødegodtgørelsesskemaet udfyldes med navn, adresse, fødselsdag, e-mail-adresse og bankoplysninger.

    Ved 1. udbetaling mailes de fire sidste cifre i CPR-nr. i separat mail til DSAM.  

Timetakster for møder – både fysiske og digitale møder:

  • Praktiserende læger og speciallæger i almen medicin = kr. 575,- pr. time(max. dagstakst kr. 4.000,- pr. dag uanset antal timer).

  • Uddannelseslæger (FYAM) = kr. 385,- pr. time(max. dagstakst kr. 2.666,- pr. dag uanset antal timer).

Se ovenfor, hvem der kan få godtgørelse for aften- og weekendmøder.

Udbetaling:

  • Bilag indsendt før den 20. i måneden, bliver udbetalt ultimo i samme måned.

  • Bilag indsendt efter den 20. i måneden, bliver udbetalt ultimo efterfølgende måned.

  • Lønseddel/udbetalingsbilag bliver sendt til mit.dk.

Skemaer sendes elektronisk til dsam@dsam.dk

Fly- og togbilletter

Du bedes selv købe fly- og togbilletter, når du har fået godkendt en rejse. Billetten kan efterfølgende refunderes ved at indsende bilag sammen med mødegodtgørelse.

Kontaktperson i DSAM: 

Dorthe Pedersen, tlf. 7370 7628, e-mail dsam@dsam.dk.

Ved spørgsmål eller behov for hjælp til DSAM's regler for mødegodtgørelse er man altid velkommen til at kontakte Dorthe Pedersen.

Tryg – Erhvervsrejseforsikring

Medlemmer, der rejser som repræsentant for DSAM i udlandet, er dækket af Tryg Erhvervsforsikring. Som udgangspunkt dækker erhvervsrejseforsikringen sygdom og hjemtransport.

Forsikringen dækker også på fri- og feriedage, der afholdes i forbindelse med rejseaktivitet for DSAM. Ledsagende ægtefælle/samlever og børn under 18 år er ligeledes dækket, også selvom de kun deltager på en del af rejsen.

Forsikringskort skal medbringes på rejsen og kan rekvireres hos Dorthe Pedersen i DSAM, tlf. 7370 7628 eller via e-mail dsam@dsam.dk