DSAM Logo

Sekretariatet

 • Dansk Selskab for Almen Medicin
  Stockholmsgade 55, st.
  2100 København Ø 
   
 • T: 7070 7431
  Mandag-torsdag kl. 9-15, fredag kl. 9-14

 • E: dsam@dsam.dk
 • W: www.dsam.dk

Louise Hørslev, sekretariatschef

M: 5154 1353

E: lh@dsam.dk

 • Daglig ledelse af DSAM's sekretariat
 • Direktør for det nordiske samarbejde NFGP
 • Bestyrelsen og repræsentantskabet

Anette Sonne Nielsen, chefkonsulent

M: 4412 8748

E: a.sonne@dsam.dk

 • Ansvarlig for kvalitetsområdet
 • Ansvarlig for vejledningsområdet
 • Forskningsudvalget, herunder Ph.d.-forum og Forskningsnyt

 • Kvalitetsudvalget, herunder RKKP og Vidensbanken
 • Interessegruppen for plejehjemslæger
 • Visitationsstandard for akutarbejdet i lægevagten

Annette Scharff Gehrs, sekretær

M: 7370 7627

E: asg@dsam.dk

 • Webmaster
 • Repræsentantskabet
 • Årsmøde, webdelen
 • Valg
 • Korrektur
 • Redaktionssekretær på Practicus

Dorthe Pedersen, sekretær

M: 5150 1676

E: dp@dsam.dk

 • Regnskab/økonomi/bogholderi
 • Løn/mødegodtgørelser
 • Mødeplanlægning
 • Multipraksisundersøgelsesudvalget,
  herunder honorar for dataindsamling
 • Sara Krabbes legat
 • Kontakt vedr. ind- og udmeldelser
 • Bestyrelsesmøder
 • Høringer og udpegninger

Sanne Bernard, sekretær

M: 2856 0040

E: sb@dsam.dk

 • Årsmødekoordinator
 • FYAM-udvalget, herunder fyam.dk
 • SAMS (medicinstuderende)
 • Kliniske vejledninger, sekretariatsbistand
 • Videreuddannelsesudvalget
 • NFGP, herunder nordisk årsmøde
 • Internationalt Udvalg
 • Lægetorvet
 • Grøn Praksis

Mie Christiansen, studentermedhjælp

M: 2683 0052

E: student@dsam.dk

Lægefaglige konsulenter

Anne Holm

Udpegninger og høringer

M: 6167 8181

E: ah@dsam.dk

Thomas Birk Kristiansen

Data og jura

M: 6160 1234

E: thomasbirk@dadlnet.dk

Anders Beich

Vejledningsredaktør

M: 4135 6748

E: anders@beich.dk