DSAM Logo

Uddannelse er en kernefunktion i almen praksis og for DSAM. Uddannelse skal forstås bredt og på disse sider kan du bl.a. læse om følgende emner:

  • Uddannelse af lægestuderende i almen medicin
  • Uddannelse i almen praksis som led i Klinisk Basisuddannelse
  • Speciallægeuddannelsen i almen medicin
  • De praktiserende lægers efteruddannelse
  • Grund-, videre- og efteruddannelse for de forskellige personalegrupper, der arbejder i almen praksis

Fra novice til ekspert

Almen medicin starter på medicinstudiet, og i spiral kommer vi hele faget igennem på seks niveauer i løbet af vores lægeliv. Udgangspunktet er vores målbeskrivelse, men curriculum og det konkrete indhold bestemmes af mange forskellige interessenter. Der er ret store geografiske forskelle på uddannelsen, som – afhængigt af niveau – defineres af de fire universiteter, de fem regioner, de tre videreuddannelsesregioner samt PLO-E og Fonden for Almen Praksis. Kasketfolket undervejs hedder også noget forskelligt: PKL, PUK, PUF, AMU og DYNAMU er kolleger, man kan møde undervejs. 

Bolette Friderichsen, næstformand for DSAM's bestyrelse og ordfører for uddannelse, har forsøgt at kortlægge det almenmedicinske uddannelseslandskab. Det kan du se her: