Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Merit

Merit for kompetencer opnået i andet speciale samt merit for uddannelsesstilling i udlandet

Merit for kompetencer opnået i andet speciale

Det er videreuddannelsesregionerne, der håndterer ansøgninger om merit. Har du konkrete spørgsmål, skal du derfor kontakte videreuddannelsessekretatiatet i din uddannelsesregion.

Ifølge Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om den lægelige videreuddannelse kan der gives merit for kompetencer opnået under uddannelse i et andet speciale, f.eks. hvis du har haft en introduktionsstilling i et andet speciale og dér har opnået nogle af de kompetencer, der indgår i hospitalsdelen af den almenmedicinske hoveduddannelse. Det er videreuddannelsesregionerne, som i samarbejde med de faglige rådgivere (f.eks. den postgraduate kliniske lektor) afgør, om der kan tildeles merit. Ønsker du at ansøge om merit, så kig på videreuddannelsesregionerne hjemmeside og se hvordan.

NB: Selvom man har fået godkendt merit for en del af specialeuddannelsen, er det ikke sikkert, at det enkelte ansættelsessted vil løse en fra kontrakten om ansættelse.

Merit for uddannelsesstilling i udlandet

Information om merit for uddannelsesstilinger i udlandet Merit for dele af den almenmedicinske speciallægeuddannelse kan i nogle tilfælde gives, hvis man har opnået de samme kompetencer ved ansættelse i en anden stilling, fx ved arbejde i almen praksis i udlandet. Det er videreuddannelsesregionerne, der behandler ansøgninger om merit, og ansøgning om merit skal sendes dertil.

DSAM har udarbejdet en erklæring til vejlederen i udlandet, som kan indgå som en del af den dokumentation, der indsendes til videreuddannelsesregionen ved ansøgning om merit for uddannelsesstillinger i udlandet. Det er de enkelte videreuddannelsesregioner, der beslutter, om de vil anvende erklæringen.

Vejledererklæring til brug for ansøgning om merit for uddannelsesstilling i udlandet.

(erklæring kan hentes som pdf-fil her)

Uddannelseslægens navn: _________________________

Ansættelsesperiode: _____________________________

Ansættelsessted: _____________________________

Når en uddannelsesstilling skal træde i stedet for et element af den danske speciallægeuddannelse i almen medicin skal det sikres, at den uddannelsessøgende har opnået de kompetencer, der er anført i målbeskrivelsen under det pågældende uddannelseselement.