Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Kontaktoplysninger

Videreuddannelsesregioner

De fem regioner har det overordnede ansvar for drift og udvikling af videreuddannelsen, mens ansvaret for at udmønte specialeuddannelsen ligger hos tre Regionale Råd for Lægelig Videreuddannelse. Det kaldes også de tre videreuddannelsesregioner. Sekretariaterne for den lægelige videreuddannelse vejleder og rådgiver uddannelseslæger, tutorlæger m.fl. vedrørende den lægelige videreuddannelse.

Her er kontaktoplysninger på de tre videreuddannelsesregioner

Postgraduate kliniske lektorer (PKL'er)

De tre videreuddannelsesregioner har ansat postgraduate kliniske lektorer. De er speciallæger og har til opgave at koordinere og styrke videreuddannelsesindsatsen generelt såvel som inden for de enkelte specialer. PKLer har også en rådgivende pædagogisk funktion.

Uddannelseskoordinatorer (AMUer/PUKer)

Regionerne har ansat uddannelseskoordinatorer, som koordinerer uddannelsen for læger i KBU-, intro- eller hoveduddannelsesforløb. Uddannelseskoordinatorer er praktiserende læge. Uddannelseskoordinatoren har en tæt kontakt til både uddannelseslægerne og tutorlægerne og er med til at arrangere temadage, afholde og tilrettelægge tutorlægemøder, håndtere problematiske uddannelsesforløb, følge op på evalueringer, deltage i ansættelsessamtaler m.v.

Den yngre almenmedicinske uddannelseskoordinator (DYNAMU)

Regionerne har sat Yngre Almenmedicinske Uddannelseskoordinatorer (DYNAMU'er). De er ansat til at hjælpe uddannelseskoordinatorerne med den praktiske, daglige varetagelse af den almenmedicinske uddannelse i regionen. 

Her finder du kontaktoplysninger på:

PKLer, uddannelseskoordinatorer og DYNAMUer i Region Hovedstaden

PKLer, uddannelseskoordinatorer og DYNAMUer i Region Sjælland

PKLer, uddannelseskoordinatorer og DYNAMUer i Region Syddanmark

PKLer, uddannelseskoordinatorer og DYNAMUer i Region Midtjylland

PKLer, uddannelseskoordinatorer og DYNAMUer i Region Nordjylland

Sundhedsstyrelsen

Det overordnede ansvar for specialeuddannelsen i almen medicin ligger i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og hos Sundhedsstyrelsen.