Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2010

Angsttilstande

Diagnostik og behandling

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Bilag 1. ICD-10 diagnostiske kriterier - angsttilstande

F40 Agorafobi

A.

Angst ved, eller undgåelse af ≥ 2 af følgende situationer: 

 

(1)   menneskemængder

 

 

(2)   offentlige steder

 

 

(3)   færden alene

 

 

(4)   færden uden for hjemmet

 

B.

≥2 angstsymptomer samtidigt, heraf mindst ét autonomt:Autonome: 

 

(1)   hjertebanken

 

 

(2)   sveden 

 

 

(3)   rysten 

 

 

(4)   mundtørhed 

 

 

(5)    vejrtrækningsbesvær 

 

 

(6)    kvælningsfornemmelse 

 

 

(7)    trykken i brystet 

 

 

(8)    kvalme, maveuro 

 

 

(9)    svimmelhed 

 

 

(10)  uvirkelighedsfølelse

 

 

(11)  frygt for at miste selvkontrollen 

 

 

(12)  frygt for at dø 

 

 

(13)  hedeture eller kuldegysninger 

 

 

(14)  dødshedsfølelse eller paræstesier

 

C. 

Betydelig gene fra angst eller undgåelsesadfærd. 

 

D. 

Erkendelse af, at angst eller undgåelse er overdreven eller urimelig. 

 

E. 

Optræden begrænset til frygtede situationer eller tanken herom. 

 

F. 

Psykotiske lidelser og organisk ætiologi udelukkes. 

F40.1 Socialfobi – fobisk angst i sociale situationer

A.

(1)

frygt for at blive genstand for andres kritiske opmærksomhed eller for at opføre sig pinligt, eller

 

(2)

undgåelse af situationer, hvor man udsættes herfor.

B.

≥ 2 angstsymptomer i frygtede situationer, som ved F40.0, heraf mindst et autonomt, ledsaget af mindst et af følgende:

 

(1)

rødmen 

 

(2)

frygt for at kaste op

 

(3)

vandladnings- eller afføringstrang, eller frygt herfor.

C.

Betydelig gene fra angst eller undgåelsesadfærd.

D.

Erkendelse af, at angst eller undgåelse er overdreven eller urimelig.

E.

Symptomerne begrænset til eller dominerende i frygtede situationer eller ved tanken herom.

F.

Psykotiske lidelser og organisk ætiologi udelukkes.

F40.2 Enkelfobi – fobisk angst i særlige situationer

A.

(1)  frygt for objekter eller situationer, andre end ved agorafobi og social fobi eller

 

(2)  undgåelse af sådanne objekter eller situationer.

B.

≥ 2 angstsymptomer ved udsættelse for sådanne objekter eller situationer, som ved F40.0, heraf mindst et autonomt.

C.

Betydelig gene fra angst eller undgåelsesadfærd.

D.

Erkendelse af, at angst eller undgåelse er overdreven eller urimelig.

E.

Symptomerne begrænset til frygtede situationer eller tanken herom.

F41.0 Panikangst

A.

≥ 4 panikanfald inden for fire ugers periode med mindst fire af følgende, heraf mindst ét autonomt (1-4):

 

(1)    hjertebanken

 

(2)    sveden

 

(3)    rysten

 

(4)    mundtørhed

 

(5)    åndedrætsbesvær

 

(6)    kvælningsfornemmelse

 

(7)    smerter eller trykken i brystet

 

(8)    kvalme eller maveuro

 

(9)    svimmelhed

 

(10)  uvirkelighedsfølelse

 

(11)  frygt for at miste selvkontrollen 

 

(12)  dødsangst

 

(13)  kuldegysninger

 

(14)  dødhedsfølelse eller paræstesier.

B.

Ikke forbundet med specifik situation eller objekt, reel fare eller fysisk belastning.

C.

Ikke forårsaget af fysisk lidelse eller af anden psykisk lidelse.

F41.1 Generaliseret angst

A.

Periode på ≥ 6 måneder med anspændthed, bekymringstendens og almen ængstelighed over for dagligdags begivenheder og problemer. 

B.

Mindst fire angstspændingssymptomer, heraf mindst ét autonomt:Autonome symptomer: 

 

(1)  palpitationer, hjertebanken eller hurtig puls

 

(2)  sveden

 

(3)  rysten

 

(4)  mundtørhed.

 

 

 

Symptomer fra bryst og mave:

 

(5)  følelse af åndenød 

 

(6)  kvælningsfornemmelse 

 

(7)  trykken eller smerte i brystet 

 

(8)  kvalme eller uro i maven 

 

 

 

Psykiske symptomer: 

 

(9)  svimmelhed eller ørhed 

 

(10) uvirkeligsfølelse 

 

(11) frygt for at blive sindssyg 

 

(12) dødsangst 

 

 

 

Almene symptomer: 

 

(13) varme eller kuldefølelse 

 

(14) dødhedsfølelse eller sovende fornemmelse 

 

 

 

Tensionssymptomer: 

 

(15) muskelspænding eller -smerte 

 

(16) rastløshed, vanskelighed ved at slappe af

 

(17) psykisk spændingsfølelse

 

(18) følelse af synkebesvær

 

 

 

Uspecifikke symptomer:

 

(19) tendens til sammenfaren

 

(20) koncentrationsbesvær

 

(21) irritabilitet

 

(22) indsovningsbesvær

 

 

D.

Organisk ætiologi, psykotiske lidelser og andre angsttilstande udelukkes.

F42 Obsessiv-kompulsiv tilstand

A.

Gennem mindst to uger:

 

(1)  obsessioner (tvangstanker, ideer, forestillinger) og/eller

 

(2)  kompulsioner (tvangshandlinger).

B.

(1)  erkendes som egne tanker eller tilskyndelser (ikke påført udefra)

 

(2)  tilbagevendende, ubehagelige og erkendes som overdrevne eller urimelige 

 

(3)  søges afvist eller modstået. 

 

(4)  oplevelse af, at tvangstanker eller udførelse af tvangshandlinger ikke i sig selv lystbetonet (som ved perversioner). 

C. 

Medfører lidelse eller interfererer med dagliglivs funktioner. 

D. 

Ikke følge af anden psykisk lidelse (F2 og F3).

F43.0 Akut belastningsreaktion

A.

Udsættelse for exceptionel svær fysisk og psykisk belastning (af katastrofekarakter).

B.

Umiddelbart (inden for en time) efterfulgt af symptomer:

 

(1)

som ved generaliseret angsttilstand

 

(2) 

(a) tilbagetrukkethed 

 

 

(b) bevidsthedsindsnævring 

 

 

(c) desorientering 

 

 

(d) vrede eller verbal aggressivitet 

 

 

(e) fortvivlelse eller håbløshed 

 

 

(f) overdreven eller formålsløs hyperaktivitet 

 

 

g) ubehersket og overdreven sorgreaktion, i forhold til kulturel baggrund.

C.

 

Symptomerne aftager hurtigt

 

(1)

< 8 timer ved forbigående belastning

 

(2)

< 48 timer ved bestående belastning.

D.

Anden psykisk lidelse udelukkes.

F43.1 Posttraumatisk belastningsreaktion

A.

Tidligere udsættelse for exceptionel svær belastning af katastrofekarakter.

B.

(1)

tilbagevendende genoplevelse af traumet i »fl ashbacks«, påtrængende erindringer, mareridt eller

 

(2)

stærkt ubehag ved udsættelse for omstændigheder, der minder om traumet.

C.

Undgåelse af alt, der minder om traumet.

D.

(1)

delvis, evt. fuld amnesi for den traumatiske oplevelse eller

 

(2)

vedvarende symptomer på psykisk overfølsomhed eller alarmberedskab med ≥ 2 af følgende:

 

 

(a) indsovnings- eller gennemsovningsbesvær

 

 

(b) irritabilitet eller vredesudbrud

 

 

(c) koncentrationsbesvær

 

 

(d) hypervigilitet (øget årvågenhed)

 

 

(e) tilbøjelighed til sammenfaren.

E.

optræder inden for 6 mdr. efter den traumatiske oplevelse.

F43.2 Tilpasningsreaktion

A.

Kendt traume eller belastning (ikke af usædvanlig eller katastrofeagtig karakter) inden for den sidste måned.

B.

Emotionelle og adfærdsmæssige symptomer, men uden at opfylde kriterierne for andre psykiske lidelser eller tilstande.

C.

Varighed < 6 måneder.