Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2010

Angsttilstande

Diagnostik og behandling

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Kvalitetssikring

I regeringens sundhedsprogram »Sund hele livet« 2002 [24] er et af målene, at andelen af psykiske lidelser i befolkningen skal nedbringes, ligesom det nævnes, at praktiserende læger spiller en særlig rolle for tidlig indsats i forhold til psykiske lidelser.

Desuden er fokus rettet mod kvalitetsudvikling af behandlingen, bl.a. i form af kliniske vejledninger og forskning og dokumentation, bl.a. ved kliniske databaser.

Tilegnelsen af en klinisk vejledning kræver opfølgning via deltagelse i kortvarige, intensive efteruddannelsesprogrammer, fx centraliserede efteruddannelseskurser, lokale kurser i lægekredsforeningsregi, IRF’s endagskurser eller e-lærings-programmer.

Endvidere kan indførelse af kvalitetsindikatorer være med til at skærpe opmærksomheden på korrekt diagnostik, psykoterapeutisk og medikamentel behandling og opfølgning.

Indsamling af disse kvalitetsindikatorer kan foregå via Dansk Almen Medicinsk Kvalitets-Enhed (DAK-E) på samme måde, som det sker mht. diabetes og andre kroniske sygdomme.

Forslag til indikatorer for diagnostik og behandling af panikangst og GAD (P74), fobisk angst og OCD (P79) og PTSD (P82) kunne være:

 • Brug af 2149 – diagnostik, udredning og opfølgning ved anvendelse af fagligt anerkendte psykometriske test 

 • Brug af 6101 – samtalebehandling 

 • Sværhedsgrad vurderet ved ASS eller HAMA 

 • Anvendelsen af medicin – førstegangsordinationer, fortløbende ordinationer, behandlingsophør

 • Medicinsk profil for lægerne – Ordiprax 

 • Antal konsultationer med diagnoserne P74, P79 og P82 

 • Respons og remission vurderet ud fra ASS eller HAMA scores 

 • Sygemelding og varighed, førtidspension 

 • Henvisning til psykolog/psykiater/angstklinik.

Efteruddannelse

Der er et stort behov for efteruddannelse i den moderne opfattelse af angsttilstande, især vedrørende diagnostik, famakologisk behandling og psykoterapi. Det er som tidligere anført et krav, at man går i supervision hvis man tager patienter i samtaleterapi (psykoterapi). Der er kun begrænset forskning på angstområdet inden for almen praksis. Der efterlyses forskning i stepped care-behandling af angsttilstande under danske forhold [21].

Nyttige links og udvalgt litteratur

Referenceprogrammer

 • Sundhedsstyrelsens referenceprogram for angstlidelser hos voksne, København: 2007 

 • Sundhedsstyrelsens referenceprogram for unipolar depression, København: 2007 

 • Socialstyrelsen (Sverige) Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010

Lærebøger og oversigter

 • Mors O, Kragh-Sørensen P, Parnas J Munksgaard: klinisk psykiatri, København 2009 

 • Mørch MM, Rosenberg NK. Kognitiv terapi. Modeller og metoder, København: Hans Reitzels Forlag, 2005. 

 • Rosenberg R, Jørgensen P, and Videbech P. Klinisk lærebog i neuropsykiatri, København: FADLs Forlag, 2009. 

 • Gerlach J, Vestergaard P. Psykofarmaka. PsykiatriFonden, 2010 

 • Ustun TB, World Health Organization. ICD-10 casebook. The many faces of mental disorders: adult case histories according to ICD-10. Washington, D.C: American Psychiatric Press; 1996. 

 • Psykiatri i almen praksis (Christensen & Olesen), Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, 2009 (Temanummer) 

 • Manlcacasagar et al. At overvinde panikangst. Klim, 2001.

Hjemmesider

Kurser

Kurser

Der findes i dag flere omfattende kognitive videreuddannelsesforløb udbudt af Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi (SAKT), af uddannelsesafdelingen på Psykiatrisk Hospital i Århus og af andre uddannelsesafdelinger og private centre.

Herudover udbydes der en række kortere kurser i kognitiv adfærdsterapi for praktiserende læger via Lægeforeningen.

Patientmateriale

Hjemmesider

www.sind.dk www.angstforeningen.dk www.ocd-foreningen.dk www.cancer.dk www.laegehaandbogen.dk

Patientvejledninger og bøger

Patientvejledningen 2008. 9. udg. Christensen B. Kbh: Nyt Nordisk Forlag; 2008.Kognitiv behandling af panikangst og socialfobi – en vejledning for klienter og behandlere. Hougaard, E. 1. udgave, 1. oplag. Kbh.: Dansk Psykologisk Forlag; 2006.Angstbogen. Gerlach J. PsykiatriFondens Forlag, 2009. Angsten i Kunsten. Ti danske kunstnere fortæller. Jensen RN København: PsykiatriFondens Forlag, 2008. At overvinde socialangst og generthed. En selvhjælpsguide på grundlag af kognitiv adfærdsterapi. Butler, G. Klim, 2001.