Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2010

Angsttilstande

Diagnostik og behandling

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Kolofon

Arbejdsgruppens medlemmerKaj Sparle Christensen (formand for arbejdsgruppen), alment praktiserende læge, seniorforsker, ph.d.Lisa Monica Nielsen, alment praktiserende læge.Nicole Rosenberg, adj. professor, chefpsykolog.Raben Rosenberg, professor, dr.med.

SekretariatsbistandAnette Lindblad, projektkoordinator og sekretær.Janus Laust Thomsen, lægelig konsulent for DSAM’s kliniske vejledninger, lektor, ph.d., alment praktiserende læge.

SatsLægeforeningens forlag

TrykScanprint A/S

1. udgave, 1. oplag© DSAM 2010

ISBN 978-87-91244-14-8

Vejledningen kan kun købes hos Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, www.mpl.dk, tlf. 35 26 67 85, eller downloades fra DSAM’s hjemmeside, www.dsam.dk.