Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2014

Palliation

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Bagside

Denne vejledning omfatter alle patienter med palliative behov, uanset om grunddiagnosen er af malign eller non-malign art. Palliation bør således tænkes ind vedhjerte-kar-sygdomme, KOL, neurologiske sygdomme og andre livstruende sygdomme. Patienter med disse sygdomme bliver håndteret i primærsektoren, men fårikke altid deres palliative behov set og erkendt i samme grad, som det gælder for kræftpatienter.At tænke palliation allerede ved diagnosen af livstruende sygdom og at målrette indsatsen, afhængigt af, hvilken fase patienten er i, er en grundlæggende ændring i forhold til tidligere. Behovsvurdering/symptomscreening er ligeledes nye redskaber, som kan gavne patienten.Vejledningen henvender sig til praktiserende læger, men vi håber, at den også finder vej til både hjemmesygeplejersker og sundhedsprofessionelle i alle specialerpå hospitaler og uddannelsesinstitutioner. Vi møder den alvorligt syge og døende patient uanset, hvor i sundhedssektoren vi befinder os.