Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2014

Palliation

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Skrivegruppens forord

Det er med stor tilfredshed, at vi udsender en revideret vejledning om palliation i primærsektoren. Formålet med vejledningen er at give redskaber og vejledning til palliativ behandling på det basale niveau. Vejledningen henvender sig til praktiserende læger, men vi håber, at den også finder vej til både hjemmesygeplejersker og sundhedsprofessionelle i alle specialer på hospitaler og uddannelsesinstitutioner. Vi møder den alvorligt syge og døende patient uanset, hvor i sundhedssektoren vi befinder os.

Palliativ medicin har udviklet sig hastigt som fag i de 10 år, der er gået, siden DSAM’s første vejledning udkom i 2004. Derfor er alle kapitler i vejledningen skrevet om, og der er kommet andre kapitler til, som vil være nyt stof for mange.

Vi har især ændret i tilgangen til palliation efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger 1. At tænke palliation allerede ved diagnosen af livstruende sygdom og at målrette indsatsen, afhængigt af, hvilken fase patienten er i, er en grundlæggende ændring i forhold til tidligere. Behovsvurdering/symptomscreening er ligeledes nye redskaber, som vi skal lære at bruge til gavn for patienten.

Vejledningen lægger vægt på, at palliation drejer sig om alle med livstruende sygdomme − at det ikke kun er kræft, men også fx hjerte-kar-sygdomme, KOL og neurologiske sygdomme. Patienter, som vi altid har håndteret i primærsektoren, men som vi ikke altid har set som havende palliative behov. En del af disse behov har været tilgodeset gennem behandling, omsorg og pleje, men tilbud som symptomlindring, praktisk hjælp, palliative teams og hospice har vi oftest ikke opfattet som en mulighed for disse patienter. Det vil vi gerne være med til at forandre.

Således omfatter hele vejledningen alle patienter med palliative behov, uanset om grunddiagnosen er af malign eller non-malign art. Den evidens, som foreligger, er dog hovedsagelig baseret på kræftpatienter.Vejledningen er bygget op omkring tre centrale dele af palliativ indsats: samarbejde, kommunikation og symptomlindring.

Som redskab for den enkelte læge eller praksis er der tilføjet en palliativ ‘tjekliste’ for at lette overblikket og logistikken i forhold til patienten. Listen er delt i tre afsnit, som svarer til opstart, forløb og terminal fase.

Vejledningen indeholder flere afsnit om symptomer, og afsnittet om smerter er mere omfattende end i den tidligere vejledning om palliation. Vi har samtidig valgt at beskrive de præparater, vi mener hører hjemme i primærsektoren og overladt mere komplicerede behandlingsmetoder til vejledninger på det specialiserede niveau. Der er ydermere lagt vægt på praktisk vejledning i medicinsk behandling af patienten i terminal fase. Her er der især tale om subkutan behandling.

Vi beskriver den optimale situation for håndteringen af patienten med palliative behov, vel vidende at praksisform, patientønsker, lægens tid og andre forhold ikke altid gør dette muligt.

Det palliative felt giver anledning til etiske overvejelser oftest i dialog med patient og pårørende. Vi har i denne vejledning undladt at skrive om etik som selvstændigt emne, men forudsætter at den enkelte læge eller andre sundhedsprofessionelle, som arbejder med alvorligt syge og døende, er bevidst om de etiske problemstillinger, der kan opstå i forløbene.Skrivegruppen har bestået af syv speciallæger i almen medicin. Som udgangspunkt har vi brugt den tidligere vejledning, hvor flere faggrupper var involveret i skrivearbejdet. Andre faggrupper har undervejs gennemlæst og rådgivet os i relevante kapitler, så vi mener, at tværfagligheden fra den tidligere vejledning i 2004 er fastholdt. Kapitlet om sociale støtteforanstaltninger er skrevet af socialrådgiverne Rie Winther og Lise Lotte Madsen i samarbejde med gruppen.

Det er vores håb, at den nye vejledning bliver læst og brugt lige så flittigt som den tidligere, som satte palliation på Danmarkskortet, var en øjenåbner og gav redskaber for mange i primærsektoren. Vi håber, at den nye vejledning vil løfte det basale niveau og være med til at optimere behandling og omsorg for de alvorligt syge og døende i Danmark.Vejledningen bliver i 2014 suppleret med en app. Yderligere information om app’en kan hentes på DSAM’s hjemmeside.Anna WeibullFormand for arbejdsgruppen