Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2014

Palliation

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Evidens

Arbejdsgruppen har haft mange diskussioner om evidens og har valgt at undlade at indarbejde evidensniveau i vejledningen. Der er stadig en begrænset mængde forskning på det palliative område, selv om det ‘bobler og syder’ med ny og bedre viden. Der er dermed så få elementer, som er evidensbaserede i dag, at implementering af evidensniveauer og anbefalingernes styrke i denne vejledning ville give et skævt billede af virkeligheden. Det, der er evidens for, vil på den måde få en positiv drejning, som måske er i diskrepans med virkeligheden, fordi den anden mulighed slet ikke er undersøgt, men netop erfaringsmæssigt er en god behandling.Vi henviser til den nationale indsats i forhold til at udarbejde evidensbaserede kliniske retningslinjer for palliativ indsats i regi af Dansk Multidisciplinær Gruppe for Palliation, DMCGPAL (www.dmcgpal.dk). Aktuelt er der godkendt syv nationale kliniske retningslinjer, udarbejdet gennem DMCG-PAL og arbejdet fortsætter i de kommende år.