Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2014

Palliation

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Referencer

 1. Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger for den palliative indsats. 2011.

 2. WHO Definition of palliative care. /cancer/palliative/definition/en/ . 2012.

 3. Sundhedsstyrelsen. Dødsårsagsregisteret 2002-2006. Nye tal fra sundhedsstyrelsen 2008.

 4. Neergaard MA, Vedsted P, Olesen F, Sokolowski I, Jensen AB, Sondergaard J. Associations between home death and GP involvement in palliative cancer care. Br J Gen Pract 2009 Sep;59(566):671-7.

 5. Dalgaard KM, Thorsell G, Delmar C. Identifying transitions in terminal illness trajectories: a critical factor in hospital-based palliative care. Int J Palliat Nurs 2010 Feb;16(2):87-92.

 6. Neergaard MA, Jensen AB, Sondergaard J, Sokolowski I, Olesen F, Vedsted P. Preference for place-of-death among terminally ill cancer patients in Denmark. Scand J Caring Sci 2011 Dec;25(4):627-36.

 7. Brogaard T, Neergaard MA, Olesen F, Jensen AB. Congruence between preferred and actual place of care and death among Danish cancer patients. Palliat Med 2013;27 155-164.

 8. Detering KM, Hancock AD, Reade MC, Silvester W. The impact of advance care planning on end of life care in elderly patients: randomised controlled trial. BMJ 2010;340:c1345.

 9. Neergaard MA, Olesen F, Jensen AB, Sondergaard J. Palliative care for cancer patients in a primary health care setting: Bereaved relatives’ experience, a qualitative group interview study. BMC Palliat Care 2008 Jan 15;7(1):1.

 10. Weibull A, Olesen F, Neergaard MA. Caregivers’ active role in palliative home care – to encourage or to dissuade? A qualitative descriptive study. BMC Palliat Care 2008 Sep 16;7(1):15. 

 11. Neergaard MA, Olesen F, Jensen AB, Sondergaard J. Shared care in basic level palliative home care: organizational and interpersonal challenges. J Palliat Med 2010 Sep;13(9):1071-7.

 12. Brazil K, Bedard M, Krueger P, Abernathy T, Lohfeld L, Willison K. Service preferences among family caregivers of the terminally ill. J Palliat Med 2005 Feb;8(1):69-78.

 13. Hanratty B. Palliative care provided by GPs: the carer’s viewpoint. Br J Gen Pract 2000 Aug;50(457):653-4.

 14. Michiels E, Deschepper R, Van Der Kelen G, Bernheim JL, Mortier F, Vander SR, et al. The role of general practitioners in continuity of care at the end of life: a qualitative study of terminally ill patients and their next of kin. Palliat Med 2007 Jul;21(5):409-15.

 15. Borgsteede SD, Deliens L, van der Wal G, Francke AL, Stalman WA, van Eijk JT. Interdisciplinary cooperation of GPs in palliative care at home: a nationwide survey in The Netherlands. Scand J Prim Health Care 2007 Dec;25(4):226-31.

 16. Lundstrom LH, Johnsen AT, Ross L, Petersen MA, Groenvold M. Cross-sectorial cooperation and supportive care in general practice: cancer patients’ experiences. Fam Pract 2011 Oct;28(5):532-40.

 17. Aabom B, Kragstrup J, Vondeling H, Bakketeig LS, Stovring H. Does persistent involvement by the GP improve palliative care at home for end-stage cancer patients? Palliat Med 2006 Jul;20(5):507-12.

 18. Preston C, Cheater F, Baker R, Hearnshaw H. Left in limbo: patients’ views on care across the primary/secondary interface. Quality in Health Care 1999;8:16-21.

 19. Nielsen JD, Palshof T, Olesen F. Tværsektorielt samarbejde omkring kræftpatienter i nystartede behandlingsforløb – ideer og temaer udsprunget af fokusgruppeinterview med praktiserende læger og onkologer. Ugeskr Laeger 1999;161:2074-8.

 20. Brogaard T, Jensen AB, Sokolowski I, Olesen F, Neergaard MA. Who is the key worker in palliative home care? Scand J Prim Health Care 2011 Aug 23.

 21. Gorlen TF, Gorlen T, Neergaard MA. Death in nursing homes: a Danish qualitative study. Int J Palliat Nurs. 2013 May;19(5):236-42.

 22. Hansen H, Manzano S, Mahler M. Kvalitetssikring af plejen og omsorgen til døende og deres pårørende i plejehjemmet Rønnebo. 2009.

 23. Niels PA, Når diagnosen er alvorlig, Komiteen for Sundhedsoplysning, 2010.

 24. Murray SA, Sheikh A. Palliative Care Beyond Cancer. Care for all at the end of life. BMJ 2008;336:958.1. /10.1136/bmj.39535.491238.94.

 25. Murray S, Boyd K. Using the ‘surprise question’ can identify people with advanced heart failure and COPD who would benefit from a palliative care approach. Palliat Med. 2011 Jun;25(4):382. doi: 10.1177/0269216311401949.

 26. Supportive and Palliative Care Indicators Tool (SPICT™), University of Edinburgh, 2013. /.

 27. Stein Kaasa (red.).Palliasjon. Nordisk Lærebog 2. udgave. Gyldendal Akademisk 2007. s.98-99. ISBN: 978-82-05-65181.

 28. Peter Maguire. Communication skills for doctors. Arnold, 2000. ISBN 0-340-66309-X.

 29. Sundhedsloven: § 16. Patienten har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger. Stk. 2. Patienten har ret til at frabede sig information efter stk. 1.

 30. Groenvold M, Petersen MAa, Aaronson NK, Arraras JI, Blazeby JM, Bottomley A, Fayers PM, de Graeff A, Hammerlid E, Kaasa S, Sprangers MAG, Bjorner JB for the EORTC Quality of Life Group. The development of the EORTC QLQ-C15-PAL: a shortened questionnaire for cancer patients in palliative care. European Journal of Cancer 2006; 42(1): 55-64.

 31. Bruera E, Kuehn N, Miller MJ, Selmser P, Macmillan K. The Edmonton Symptom Assessment System (ESAS): a simple method for the assessment of palliative care patients. J Palliat Care 1991; 7:6-9.

 32. Kræftens bekæmpelse /Hjaelp+viden/ordbog/P/Performance+status.htm.

 33. Oken MM, Creech RH, Tormey DC, et al. (1982). “Toxicity and response criteria of the Eastern Cooperative Oncology Group”. Am. J. Clin. Oncol. 5 (6): 649–55.

 34. J.B. Sorensen, M. Klee, T. Palshof & H.H. Hansen. Performance status assessment in cancer patients. An interobserver variability study. Br. J. Cancer (1993), 67, 773-775.

 35. Oxford Textbook of Palliative Medicine (4th edition). Oxford Textbooks; 2011.

 36. Twycross R, Robert G; Stark, Claire; Wilcock, Andrew: Symptom management in advanced cancer. Palliativedrugs.com 2009.

 37. R. Twycross and A Wilcock. Palliative care Formulary (PCF4). Palliativedrugs.com. SBN: 978-0-9552547-5-8.

 38. Johnsen A.T. Palliative needs in Danish patients with advanced cancer. Ph.d. thesis. The Faculty of health Sciences, University of Copenhagen, 2008.

 39. Radbruch L et al. Fatigue in palliative care patients – an EAPC approach. Palliative Medicine 2008; 22: 13–32.

 40. Bruera E et al. Action of oral methylprednisolone in terminal cancer patients: a prospective randomized double-blind study. Cancer Treatment Report, 1985, 96, 751-4.

 41. Della Cuna GR, Pellegrini A, Piazzi M. Effect of methylprednisolone sodium succinate on quality of life in preterminal cancer patients: a place-bo-controlled, multicenter study. The Methylprednisolone Preterminal Cancer Study Group. European Journal of Cancer and Clinical Oncology, 1989. 25; 1817-21.

 42. Popiela T, Lucchi R, Giongo F. Methylprednisolone as palliative therapy for female terminal cancer patents. The Methylprednisolone Female Preterminal Cancer Study Group. European Journal of Cancer and Clinical Oncology, 1989. 25; 1823-9.

 43. Rozans M et al. Palliative Uses of Methylphenidate in Patients With Cancer: A Review. Journal of Clinical Oncology, Vol 20 (1), 2002: 335-339.

 44. Handbook of Psychiatry in Palliative Medicine; 2 nd ed. Oxford University Press 2009.

 45. Klinisk retningslinje om delirium. DMCG-PAL. 2013. /default. asp?Action=Details&Item=661

 46. Psykofarmaka til ældre med delir eller demens Rationel farmakoterapi nr 1 2006 IRF.

 47. Teunissen S et al. Symptom prevalence in patients with incurable cancer: a systematic review. J Pain Symptom Manage 2007; 34(1):94-104.

 48. Walsh D, Donnelly S, Rybicki L. The symptoms of advanced cancer: relationship to age, gender, and performance status in 1,000 patients. Support Care Cancer. 2000, May;8(3):175-9.

 49. Rayner L et al. The development of evidence-based European guidelines on the management og depression in palliative cancer care. Eur j of cancer 47(2011) 702-712

 50. Major Depression-spørgeskema (MDI): /files/9/depression_bilag_1.pdf. 

 51. Rayner L, Higginson IJ, Price A, Hotopf M. The Management of Depression in Palliative Care: European Clinical Guidelines. ECPRC;2010. /publication_listfiles.php?id=B37xKfhn62SbYlFIsBsd.

 52. Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter. DMCG-PALL.2012. /default.asp?Action=Details&Item=661.

 53. Jennings AL et al. Opioids for the palliation of breathlessness in terminal illness (Review). The Cochrane Collaboration 2008.

 54. Behl D, Aminah J: Pharmacological options for advances cancer patients with loss of appetite and weight. Expert Opin. Pharmacother. (2007)8 (8):1085-1090

 55. Poole K, Froggatt K. Loss of weight and loss of appetite in advanced cancer: a problem for the patient, the carer, or the health professional? Palliative Medicine 2002; 16:499-506.

 56. Davidson JA, Chasen MC. Managing Cancer Cachexia. Oncology Exchange, 7, 3, 2008: 8-11.

 57. Fearon KCH, Baracos V, Watanabe S. Classification, clinical assessment , and treatment of the anorexiacachexia syndrome. Oxford Textbook of Palliative Medicine 4.ed p. 908-915.

 58. Wolfe RR. The underappreciated role of muscle in health and disease. Am J Clin Nutr 2006; 84:475-82.

 59. Kondrup J. Nutrion og cancer. August 2006. Fresenius Kabi.

 60. Glare P, Miller j, Nikolova T, Tickoo R: Treating nausea and vomiting in palliative care: a review. Clinical Interventions in Aging 2011:6 243–259.

 61. Palliat Med. 2008 Oct;22(7):796-807. Larkin P J & al.: The management of constipation in palliative care: clinical practice recommendations.

 62. Kulah B et al. Hepatogastroenterology. 2005 Jul-Aug;52(64):1122-7.Outcomes of emergency surgical treatment in malignant bowel obstructions.

 63. Malignant bowel obstruction. Individualized treatment at the end of life. Aileen Sorano, Davis Mellae. Cleveland Clinic Journal og Medicine 2011 197-206.

 64. Malign tarmobstruktion. WWW.SKA 2012 /index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=237&Itemid=102.

 65. Mercadente S, Casuccio A, Mangione S: Medical treatment for inoperable malignant bowel obstruction: a qualitative systemativ review. J Pain Symptom Manage 2007;33:217-23.

 66. Sangisetty SL et al. A review of malignant ascites. World J Gastrointest Surg 2012 April 27; 4(4): 87-95.

 67. Metastatisk spinalt Tværsnitssyndrom Ulrik Johansen og Gerd Leikersfeldt MPL 2012 pp 448-452.

 68. George R et al.: Interventions for the treatment of metastatic extradural spinal cord compression in adults(Review). The Cochrane Collaboration.2010 issue 1.

 69. Mittsch M, Melby BØ. Kræftsår. Månedsskrift for praktisk lægegerning Apr 2011; 89; 353-360.

 70. Lund-Nielsen. Kræftsår- pleje og behandling. Sygeplejevejledning SKA maj 2012. /index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=263&Itemid=104.

 71. Alxander S. Malignant fungating wounds: Epidemiology, aetiology, presentation and assessment, Jr of wound care 18,7:273-280, 2009.

 72. Seaman S. Management of Malignant Fungating Wounds in Advanced Cancer. Seminars in Oncology Nursing, Vol 22, No 3 (August), 2006: pp 185-193

 73. Ashfield T. The use of topical opiods to relieve pressure ulcer pain. Nurs Stand 2005 Jul 20-26; 19(45): 90-2.

 74. Ott P, Vilstrup H. Hepatisk kløe.Ugeskrift for Læger. 2006 Feb 20;168(8):776-9.

 75. Laakso L. The role of physiotherapy in palliative care. Aust Fam Physician. 2006 Oct;35(10):781.

 76. Ergoterapi og fysioterapi i den palliative indsats samt i rehabiliteringen af kræftpatienter. 2010. Ergo- og fysioterapiforeningerne.

 77. Cohen AJ et al. Acupuncture: role in comprehensive cancer care – a primer for the oncologist and review of the literature. Integr Cancer Ther 2005;4:131-43.

 78. O’Regan D et al. Acupuncture and Cancer. Autonomic Neurosci 2010;157:96-100.

 79. Stephen M et al. Acupuncture as an Evidence-Based Option for symptom in Cancer Patients. Current Treatment Options in Oncology 2008; 9:117-126.

 80. Improving supportive and palliative care for adults with cancer. England: National Institute for Clinical Excellence, 2004.

 81. Ellershaw J, Ward C: Care of the dying: the last days of life. BMJ 2003; 326:30-34.

 82. Sasson M et al. Hypodermoclysis: An Alternative Infusion Technique. Am Fam Physician 2001;64:1575-8.

 83. Bavin L. Artificial rehydration in the last days of life: is it beneficial? Int J Palliat Nurs. 2007 Sep;13(9):445-9.

 84. Bruera E et al.Parenteral Hydration in Patients With Advanced Cancer: A Multicenter, Double-Blind, Placebo-Controlled Randomized Trial. J Clin Oncol 2012. 31:111-118.

 85. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9619 af 20. december 2002, Vejledning i medikamentel palliation i terminalfasen.

 86. Sundhedsloven § 25, stk. 3.

 87. Cherny NI, Radbruch L. European Association for Palliative Care (EAPC) recommended framework for the use of sedation in palliative care. Palliat Med 2009 Oct;23(7):581-93.

 88. Cherny N. The use of sedation to relieve cancer patients’ suffering at the end of life: addressing critical issues. Ann Oncol 2009 Jul;20(7):1153-5.