Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 1999

Den motiverende samtale

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Afslutning

Der findes mange muligheder for at hjælpe patienten med at forebygge sygdom. Vi har i denne vejledning beskrevet en række modeller og principper, som vi finder nyttige under afvejning af forskellige psykologiske og etiske betragtninger. Men læger er forskellige. Det er derfor naturligt, at forskellige læger finder inspiration i forskellige metoder. Det afgørende er, at hver enkelt læge finder den metode, der passer bedst for ham eller hende - og bliver fortrolig med metoden ved at bruge den i daglig klinisk praksis og eventuelt under supervision, hvor specielle samtaleteknikker kan indøves.

De fleste metoder har dog noget afgørende til fælles. For det første gælder det om at lytte til patienten og prøve at forstå, hvordan patienten opfatter problemet. For at hjælpe, skal man finde patienten der, hvor hun er. For det andet er det afgørende, at patienten accepterer lægens velmente forsøg på at hjælpe. Uden patientens accept og tillid kommer man ingen vegne. For det tredje gælder det om at være tålmodig. Hvis der ikke er succes i første forsøg, skal man prøve at finde ud af, hvad der var årsagen til, at det gik som det gik, og prøve igen, men måske på en anden måde. Sidst men ikke mindst er det helt afgørende for succes, at lægen tager sin egen indsats alvorligt. Uden engagement og en tro på, at “Jeg kan hjælpe patienten”, kommer man ikke langt. Vi håber, at vi med dette lille skrift har været med til at give dig lyst og inspiration til at arbejde videre med dine patienter.